Piosenki religijne - sprawdź najpiękniejsze utwory

Piosenki religijne są formą modlitwy. Wspólne śpiewanie wzmacnia więzi i budzi nadzieję na lepsze jutro. Sprawdź piękne utwory, które warto znać.

Świadectwem wiary oprócz tradycyjnej modlitwy może być też piosenka religijna. Pieśni pomagają nam wyrazić emocje i sprawiają, że czujemy się lepiej.

Piosenka religijna - modlitwa 

Koncerty organizowane w kościołach cieszą się bardzo dużą popularnością wiernych w każdym wieku. Śpiewać można też podczas mszy świątecznej i w każdą inną niedzielę. Poniżej prezentujemy teksty w kategorii: "pieśni wielkopostne", "pieśni adwentowe", "pieśni wielkanocne" i wesoły utwór w kategorii: "piosenka religijna dla dzieci". 

Pieśni wielkopostne - "Ach mój Jezu" 

Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz 
W Ogrójcu zakrwawiony!
Tam Cię Anioł w smutku cieszył, 
Skąd był świat pocieszony. 

Ref: Przyjdź, mój Jezu,
Przyjdź, mój Jezu,
Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, 
Bo Cię kocham serdecznie.

Ach, mój Jezu, jakeś srodze 
Do słupa przywiązany.
Za tak ciężkie grzechy nasze 
Okrutnie biczowany.

Ref: Przyjdź... 

Ach, mój Jezu, co za boleść
Cierpisz w ostrej koronie. 
Twarz najświętsza zakrwawiona, 
Głowa wszystka w krwi tonie.

Ref: Przyjdź...

Ach. mój Jezu, gdy wychodzisz
Na Górę Kalwaryjską
Trzykroć po ciężarem krzyża
Upadasz bardzo ciężko

Ref: Przyjdź... 

A gdy, mój najmilszy Jezu,
Na krzyżu już umierasz,
Dajesz ducha w Ojca ręce,
Grzesznym niebo otwierasz,

Ref: Przyjdź... 

Ach, mój Jezu, gdy czas przyjdzie,
Że już umierać trzeba,
Wspomnij na swą gorzką mękę,
Nie chciej zawierać nieba 

Ref: Przyjdź... 

Gdyś jest Sędzią postawiony
Nad żywymi zmarłymi.
Zmiłujże się nad duszami
W czyśćcu zostającymi!

Wieczny pokój, wieczny pokój,
Wieczny pokój daj Panie!
W niebie odpuszczenie.

 

Pieśni adwentowe - "Anioł rzekł Maryi" 

Anioł rzekł Maryi: "Bóg zmienił Twe plany.
Urodzisz wnet Syna Jego, będzie on wielki 
i będzie nazwany Jezus i Syn najwyższego".

Ref: Amen - oddaję Ci Panie me ręce
Amen - powierzam Ci Boże mój świat
Amen - przemieniaj codziennie me serce
Amen od dwóch tysięcy lat.

Bóg rodzi miłość, gdy Go przyjmuję.
Gdy mówię "TAK" Jego woli. 
Gdy Mu swe młode życie oddaję 
choć to czasami tak boli.

Ref: Amen...

Wybrałem Ciebie wczoraj 
codziennie na nowo chcę Cię wybierać. 
Gdy świat się zmienia 
ja chcę niezmiennie dla Twojej woli umierać.

Ref: Amen...

 

Pieśni wielkanocne - "Alleluja! Biją dzwony"

 

Alleluja! Biją dzwony, 
głosząc w świata wszystkie strony, 
że zmartwychwstał Pan! 

Ref: Alleluja, alleluja, alleluja!

Biją długo i radośnie, 
że aż w piersiach serce rośnie, 
triumf prawdzie dan.

Ref: Alleluja...

W majestacie Boskiej chwały 
idzie Chrystus Zmartwychwstały 
między uczniów swych. 

Ref: Alleluja...

Dzień wesoły nam dziś nastał, 
Pan po męce zmartwychpowstał, 
płynie pieśni ton. 

Ref: Alleluja...

 

Piosenki religijne dla dzieci - "Wesoły nam dziś dzień nastał"

 

Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał:
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał,
Alleluja, Alleluja!

Król niebieski ku nam zawitał,
Jako śliczny kwiat. zakwitał:
Po śmierci się nam pokazał.
Alleluja, Alleluja!

Piekielne moce zwojował,
Nieprzyjaciele podeptał,
Nad nędznymi się zmiłował.
Alleluja, Alleluja! 

Do trzeciego dnia tam mieszkał,
Ojcze święte tam pocieszał.
Potem iść za sobą kazał.
Alleluja, Alleluja!

Którzy w otchłaniach mieszkali,
Płaczliwie tam zawołali.
Gdy Zbawiciela. ujrzeli.
Alleluja, Alleluja!

"Zawitaj, przybywający -
Boży Synu wszechmogący,
Wybaw nas z piekie1nej mocy".
Alleluja, Alleluja!

Wielkie tam wesele mieli
Gdy Zbawiciela ujrzeli.
Którego z dawna żądali.
Alleluja, Alleluja!

Potem swą mocą zmartwychwstał,
Pieczęci z grobu nie ruszał.
Na stróżach wielki strach powstał.
Alleluja, Alleluja!

A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał,
Miłośnikom się pokazał,
Anioły do Matki posłał. 
Alleluja! Alleluja!

O Anieli najmilejsi,
idźcież do Panny Najświętszej,
do Matki mej najmilejszej!`
Alleluja, alleluja!

Ode mnie Ją pozdrawiajcie
i wesoło zaśpiewajcie:
Królowo rajska wesel się!`
Alleluja, alleluja!

Potem z wielką swą światłością
do Matki swej przystąpiwszy,
pocieszył Ją pozdrowiwszy.
Alleluja, alleluja!

Napełniona bądź słodkości,
Matko moja i radości
po onej wielkiej żałości`.
Alleluja, alleluja!

Witajże, Jezu najsłodszy,
Syneczku mój najmilejszy,
pocieszenie wszelkiej duszy.
Alleluja, alleluja!

Jestem już bardzo wesoła,
gdym Cię Żywego ujrzała,
jakobym się narodziła`.
Alleluja, alleluja!

Radośnie z Nim rozmawiała,
usta Jego całowała,
w radości się z Nim rozstała.
Alleluja, alleluja!

Przez Twe święte Zmartwychwstanie,
daj nam grzechów odpuszczenie,
a potem wieczne zbawienie!
Alleluja, alleluja!

 
Więcej o: