500 plus dla seniora. ZUS wypłaci dożywotnio dodatkowe pieniądze. Zmiany w progach dochodowych

500 plus dla seniora to powszechne określenie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jego wysokość zależy od ustalonych progów dochodowych, które zmienią się od 1 marca 2023. Ile wyniesie nowy próg? Kto nie dostanie od ZUS-u ani grosza? Wyjaśniamy wątpliwości.

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli 500 plus dla seniora, ma na celu pomoc osobom wymagającym wsparcia przy wykonywaniu codziennych czynności. Jego wysokość może jednak zostać pomniejszona, a w niektórych przypadkach świadczenie nie będzie przyznane w ogóle. Zależy to od ustalonych progów dochodowych.

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

500 plus dla seniora. Kto może otrzymać świadczenie?

Jak podaje ZUS na oficjalnej stronie, o 500 plus dla seniora mogą się ubiegać osoby, które:

  • ukończyły 18 lat,
  • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona odpowiednim orzeczeniem,
  • nie są uprawnione do emerytury ani renty, nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia lub nie są uprawnione do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,
  • ma miejsce zamieszkania w Polsce
  • ma obywatelstwo polskie, prawo pobytu lub stałego pobytu,
  • ma zalegalizowany pobyt w Polsce, jeśli jest obywatelem spoza Uni Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Ostatni warunek nie obowiązuje w przypadkach, gdy otrzymywane świadczenie łącznie ze świadczeniem uzupełniającym nie przekracza ustalonego progu. Możliwe jest również otrzymywanie świadczenia niższego niż 500 zł. Jeśli suma dochodów i świadczenia przekracza ustalony próg, świadczenie będzie pomniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Próg dochodowy dla 500 plus dla seniora. Zmiany od 1 marca 2023

Obecnie obowiązujący próg dochodowy, od którego zależy 500 plus dla seniora to 1896,13 zł brutto. Próg ten zmieni się jednak od 1 marca 2023 ze względu na waloryzację rent i emerytur. Wyniesie on wówczas 2157,80 zł. Portal fakt.pl wyliczył, jaka będzie wysokość świadczenia dla osób niesamodzielnych po waloryzacji, a zmiany przedstawił w tabelach. Pełne świadczenie będą otrzymywać osoby, których dochód nie przekroczy 1657,80 zł brutto.

500 plus dla seniora. Wniosek musi być złożony wraz z istotnymi dokumentami

Aby otrzymać 500 plus dla seniora, należy złożyć wniosek. Możemy zrobić to w dowolnej placówce ZUS-u lub za pośrednictwem PUE ZUS. Konieczne jest też dołączenie do wniosku dokumentów potwierdzających niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Więcej o: