Te seniorki będą pobierać ponad 1,5 tys. złotych od marca. ZUS wypłaci im dożywotnie świadczenie

Program "Mama 4+", znany również jako emerytura matczyna lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające, to forma wsparcia dla rodziców, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z "Mama 4 plus"? Ile wynosi emerytura za urodzenie 4 dzieci? Wyjaśniamy.

Jak podaje oficjalna strona rządowa, rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest programem skierowanym do osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego względu zrezygnowały z kariery zawodowej. Dotyczy to zatem seniorów, którzy nie mają prawa do emerytury lub pobierają świadczenie w wysokości niższej niż minimalna emerytura.

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Program "Mama 4+" 2023. Dla kogo jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Z programu "Mama 4+" mogą skorzystać:

  • matki, które ukończyły 60 lat oraz urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej 4 dzieci,
  • ojcowie, którzy ukończyli 65 lat oraz wychowali co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Dodatkowo wnioskodawcy muszą spełniać jeden z poniższych warunków:

  • mieć polskie obywatelstwo,
  • mieć obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce,
  • w przypadku cudzoziemców konieczny jest zalegalizowany pobyt w Polsce.

* Kulisy wizyty Bidena w Kijowie. Kreml wiedział wcześniej: "mocarstwa nuklearne"

"Mama 4 plus": ile wynosi świadczenie? Emerytura za urodzenie 4 dzieci wyższa już od 1 marca

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest wypłacane comiesięcznie maksymalnie w wysokości minimalnej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym. Ta z kolei co roku podlega waloryzacji. Oznacza to, że od 1 marca 2023 pełna emerytura dla matek wyniesie 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto. W przypadku seniorów otrzymujących świadczenie niższe niż najniższa emerytura, emerytura matczyna stanowi uzupełnienie do tej kwoty. To oznacza, że osoby, którym przysługuje np. 588,88 złotych brutto, będą miały uzupełnione świadczenie o 1000 złotych. Jeśli nie przysługuje im nic w 2023, dostaną pełną kwotę.

Pieniądze Kiedy 13. emerytura 2023? Ci seniorzy dostaną ją wcześniej!

Emerytura matczyna. Wniosek jest konieczny do uzyskania świadczenia

Aby skorzystać z programu "Mama 4+", wymagane jest złożenie wniosku. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty niezbędne do potwierdzenia, czy nasza indywidualna sytuacja faktycznie upoważnia do otrzymania świadczenia. Pełna lista dokumentów dostępna jest na stronie ZUS-u. Co ważne, ojcowie muszą dodatkowo pamiętać o potwierdzeniu, kiedy matka dzieci zmarła, zaprzestała wychowywania dzieci na długi czas lub porzuciła rodzinę.

Więcej o: