Po śmierci ubezpieczonego ZUS wypłaci zgromadzone przez niego środki. Trzeba spełnić warunek

Subkonto ZUS jest wydzielane z konta ZUS dla niektórych ubezpieczonych. W szczególnych przypadkach możliwe jest też dzielenie środków na subkoncie, np. w przypadku śmierci ubezpieczonego. Wyjaśniamy, jak możemy otrzymać wówczas zgromadzone przez niego środki i o czym należy pamiętać w takiej sytuacji.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie ZUS-u, subkonto zostanie założone dla wszystkich osób urodzonych po 1968. W przypadku osób urodzonych przed 1969 subkonto dotyczy wyłącznie ubezpieczonych należących do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Przynależność do OFE będzie miała także kluczowe znaczenie w sytuacji podziału i wypłaty środków po śmierci ubezpieczonego.

Zobacz wideo Abramowicz: W Polsce nie ma znaczenia, czy się zarobiło, czy nie, składkę do ZUS-u trzeba zapłacić

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Subkonto ZUS: Jakie informacje gromadzi? O tym możesz nie wiedzieć

Na subkoncie ZUS gromadzone są informacje dotyczące:

  • zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek wraz z odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną,
  • kwoty środków przekazanych przez OFE, które odpowiadają wartości 51,5% umorzonych jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku w OFE, na 31 stycznia 2014 r.,
  • kwoty środków, które odpowiadają wartości umorzonych przez OFE jednostek rozrachunkowych w związku z ukończeniem wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego,
  • wysokości należnych i wpłaconych składek.

Środki zgromadzone na subkoncie mogą być dzielone w przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa, umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej, śmierci osoby, do której subkonto jest przypisane.

Wypłata środków ZUS w przypadku śmierci ubezpieczonego. Są dwie opcje

Jak wyjaśnia ZUS, każda osoba posiadająca subkonto może wskazać osoby uprawnione do zapisanych na nim środków w przypadku jej śmierci, a decyzję tę można zmienić w dowolnym momencie. Osoby, które nie przynależą do OFE, powinny złożyć w ZUS-ie oświadczenie o stosunkach majątkowych między nimi a ich współmałżonkiem oraz wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po ich śmierci. Jeśli nie wskażemy takiej osoby, zgromadzone przez nas środki trafią do masy spadkowej. Co ważne, aby uzyskać wypłatę z subkonta ZUS, uprawnieni muszą złożyć w urzędzie odpowiedni wniosek.
W przypadku osób, które jednocześnie posiadają subkonto ZUS i są członkami OFE, wskazanie osób uprawnionych do środków zapisanych na rachunku w OFE i subkoncie w ZUS powinno być złożone w OFE. Osoby uprawnione złożą później wniosek o wypłatę należnych środków również w OFE.

Więcej o: