Po śmierci ubezpieczonego ZUS wypłaci zgromadzone przez niego środki. Trzeba spełnić warunek

Subkonto ZUS jest wydzielane z konta ZUS dla niektórych ubezpieczonych. W szczególnych przypadkach możliwe jest też dzielenie środków na subkoncie, np. w przypadku śmierci ubezpieczonego. Wyjaśniamy, jak możemy otrzymać wówczas zgromadzone przez niego środki i o czym należy pamiętać w takiej sytuacji.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie ZUS-u, subkonto zostanie założone dla wszystkich osób urodzonych po 1968. W przypadku osób urodzonych przed 1969 subkonto dotyczy wyłącznie ubezpieczonych należących do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Przynależność do OFE będzie miała także kluczowe znaczenie w sytuacji podziału i wypłaty środków po śmierci ubezpieczonego.

Zobacz wideo Abramowicz: W Polsce nie ma znaczenia, czy się zarobiło, czy nie, składkę do ZUS-u trzeba zapłacić

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Subkonto ZUS: Jakie informacje gromadzi? O tym możesz nie wiedzieć

Na subkoncie ZUS gromadzone są informacje dotyczące:

  • zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek wraz z odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną,
  • kwoty środków przekazanych przez OFE, które odpowiadają wartości 51,5% umorzonych jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku w OFE, na 31 stycznia 2014 r.,
  • kwoty środków, które odpowiadają wartości umorzonych przez OFE jednostek rozrachunkowych w związku z ukończeniem wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego,
  • wysokości należnych i wpłaconych składek.

Środki zgromadzone na subkoncie mogą być dzielone w przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa, umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej, śmierci osoby, do której subkonto jest przypisane.

Komisja Europejska podjęła decyzję. Te budynki będą musiały posiadać panele słoneczne Te budynki będą musiały posiadać panele fotowoltaiczne. Podano daty

Wypłata środków ZUS w przypadku śmierci ubezpieczonego. Są dwie opcje

Jak wyjaśnia ZUS, każda osoba posiadająca subkonto może wskazać osoby uprawnione do zapisanych na nim środków w przypadku jej śmierci, a decyzję tę można zmienić w dowolnym momencie. Osoby, które nie przynależą do OFE, powinny złożyć w ZUS-ie oświadczenie o stosunkach majątkowych między nimi a ich współmałżonkiem oraz wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po ich śmierci. Jeśli nie wskażemy takiej osoby, zgromadzone przez nas środki trafią do masy spadkowej. Co ważne, aby uzyskać wypłatę z subkonta ZUS, uprawnieni muszą złożyć w urzędzie odpowiedni wniosek.
W przypadku osób, które jednocześnie posiadają subkonto ZUS i są członkami OFE, wskazanie osób uprawnionych do środków zapisanych na rachunku w OFE i subkoncie w ZUS powinno być złożone w OFE. Osoby uprawnione złożą później wniosek o wypłatę należnych środków również w OFE.

Już 240 tys. Polaków wypłaciło pieniądze z PPK Deklaracja o rezygnacji z PPK 2023. Widoczna jest duża luka w przepisach

Więcej o: