Emerytura dla osób z roczników 1948-1969. Nie masz tego wpisu? Zapomnij o pieniądzach z ZUS

Osoby urodzone w latach od 1948 do 1969 mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub charakterze. Aby jednak ubiegać się o świadczenie, nie można zapomnieć o jednym kluczowym dokumencie. Poznaj kryteria, które należy spełnić, żeby otrzymać pieniądze.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Wcześniejsza emerytura obliczona na podstawie nowych zasad przysługuje niektórym osobom. Są to przede wszystkim seniorzy urodzeni pomiędzy 31 grudnia 1948, a 1 stycznia 1969 roku. To jednak niejedyne kryterium, jakie należy spełnić. O czym należy pamiętać, aby ubiegać się o świadczenie?

Zobacz wideo Na co zamierzasz przeznaczyć czternastą emeryturę? [SONDA]

Kto może ubiegać się o wcześniejszą emeryturę? Poznaj najważniejsze warunki

Pierwszym kryterium, które należy spełnić, aby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, jest odpowiedni wiek. Świadczenie mogą otrzymać osoby urodzone pomiędzy 1948, a 1969 r. Co więcej, do 31 grudnia 2008 roku musiały osiągnąć wiek emerytalny. Co więcej, należy posiadać udokumentowany zapis stanowiący o okresie składkowym i nieskładkowym (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn). 

Świadczenie przysługuje również osobom, które osiągnęły wymagający staż na stanowisku o szczególnym charakterze lub pracy w szczególnych warunkach. Na wcześniejszą emeryturę mogą przejść seniorzy niebędący członkami OFE lub ludzie, którzy przekazali środki zebrane w ZUS-ie na poczet budżetu państwa. To jednak nie wszystko, o czym należy pamiętać.

Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Nie zapomnij o tym dokumencie

Określeniem "stażu w miejscu o szczególnych warunkach", nazywamy staż w miejscu stanowiącym znaczne zagrożenie dla zdrowia. Używa się go także w przypadku stanowisk o stopniu uciążliwości, wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej. Tyczy się to wyłącznie zawodów takich jak górnik, hutnik, czy marynarz, gdzie przez cały czas należy dbać o czy bezpieczeństwo własne, jak i swojego otoczenia w czasie pracy.

Z kolei mianem "pracy na stanowisku o szczególnym charakterze" określa się zawody z kręgu organów administracji celnej, żołnierzy zawodowych, nauczycieli, czy dziennikarzy. Dokładny wykaz znajdziesz m.in. na oficjalnej stronie ZUS-u. Aby otrzymać wcześniejszą emeryturę, trzeba udowodnić wykonywanie pracy w takich warunkach. Możesz to zrobić poprzez resortowe wykazy stosowane przez pracodawcę. Muszą się w nich znaleźć takie elementy jak: 

  • rodzaj pracy opisany wedle wykazu, działu i pozycji wymienionych w rozporządzeniu,
  • stanowisko pracy ze wskazaniem na właściwy wykaz, dział, pozycję i punkt zarządzania resortowego lub uchwały,
  • staż, w którym wykonywano stałą pracę w pełnym wymiarze godzin w zawodzie o szczególnych warunkach lub charakterze.

Jeśli pracodawca nie przygotowywał należytych dokumentów, we wniosku powinny znaleźć się dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia lub ubezpieczenia, okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz okresy wykazane w formularzu. Bez nich ZUS może odrzucić wniosek o wcześniejszą emeryturę.

Więcej o: