Tym osobom należy się dzień wolny po wyborach. To daje praca przy państwowej komisji wyborczej

Wybory parlamentarne 2023 zbliżają się wielkimi krokami. Niektóre osoby mogą liczyć z tej okazji na dodatkowy dzień wolny od pracy. Kogo obejmują przepisy? Chodzi o pracowników, którzy zasiądą w obwodowych komisjach wyborczych. Benefitów jest więcej.

Wybory do parlamentu odbędą się 15 października 2023 roku. Wiele osób decyduje się na pracę w obwodowych komisjach wyborczych. W tym przypadku chętni nie otrzymają jedynie wynagrodzenia, ale także dodatkowe dni wolne od swojej stałej pracy. Tak wygląda członkostwo w komisjach wyborczych. Wynagrodzenie jest wolne od podatku

Zobacz wideo Równość płac kobiet i mężczyzn zdaniem uczestników Debaty wyborczej Gazeta.pl

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Komisja wyborcza: praca. W ten sposób można zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej 

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła nowe stawki obejmująca wynagrodzenie dla: 

  • przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 800 złotych
  • wiceprzewodniczących - 700 złotych
  • członków - 600 złotych

Kwoty te nie obejmują jedynie pracy podczas głosowania, ale także uczestnictwo w spotkaniach i szkoleniach przygotowawczych, koniecznych do pełnienia wspomnianych ról. Do zadań członków komisji wyborczych należy:

  • pilnowanie porządku podczas wyborów,
  • ustalenie wyników głosowania w danym obwodzie (liczenie głosów),
  • przesłanie wyników głosowania do komisji wyborczej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami takowe wynagrodzenie jest dietą, co oznacza, że nie trzeba uwzględniać go w zeznaniu rocznym PIT. Aby zostać członkiem komisji wyborczej, należy także spełnić określone warunki - te zostały szeroko opisane w poprzednim artykule. Osoby, które chcą ubiegać się o bycie członkiem komisji, są zobowiązane do kontaktu z komitetem wyborczym. Termin zgłoszeń do komisji wyborczych minął 15 września 2023.

Dzień wolny po wyborach. Członkowie komisji wyborczych muszą zgłosić to pracodawcy

Jak informuje portal Infor, pracownicy, którzy zasiądą w obwodowych komisjach wyborczych, będą mieli prawo do zwolnienia od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów. W związku z tym, że wybory odbywają się w niedzielę, dla wielu osób jest to dzień wolny od pracy, jednak członkowie komisji mogą potrzebować wolnego na przykład na następny dzień po wyborach, kiedy uczestniczą w ustalaniu wyników głosowania. Płatne zwolnienie z pracy obejmuje:

  • dzień głosowania oraz liczenia głosów,
  • następny dzień po dniu, w którym zakończono liczenie głosów.

Ponadto pracownikom komisji wyborczych przysługuje również dodatkowych pięć dni wolnych od pracy, jednak bez prawa do wynagrodzenia. Aby skorzystać ze wskazanych zwolnień, należy: 

  • uprzedzić w formie pisemnej o przyczynie i przewidywanym terminie nieobecności w pracy - co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności,
  • dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy - nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy.
Więcej o: