Więcej o:

kolęda

Wypowiedzi na forum o:

kolęda

 • Re: Śląskie kolędy

  Zejdźmy się bracia dzisiaj z wieczora. Pójdziemy zagrać Panu do dwora. Czyśmy wielcy, czyśmy mali, Ledabyśmy co dostali. Hej kolęda, kolęda. 2 2. Tam nie żałujmy wcale ochoty, Śpiewajmy wszyscy, stojąc przed wroty. A śpiewajmy wielcy mali, Żeby nam co prędzej dali. Hej kolęda, kolęda. Ty bracie

 • Re: Śląskie kolędy

  Pastuszkowie odchodząc śpiewali: Zostańcie z Bogiem, bo już idziemy. Na drugi rok tu znowu przyjdziemy, Będziemy wam kolędować I dobrego też winszować. Hej kolęda, kolęda! Wszyscy do towarzystw chodźcie. I nowych członków przywodźcie. Hej kolędia, kolęda

 • Kolęda ,drzwi zamknięte. Protest za Izę z Pszczyny

  Księża doprowadzili do zakazu aborcji . Dlatego teraz są bojkotowani podczas tzw "kolędy

 • Połowa Polaków nie chce księdza po kolędzie.

  Połowa Polaków nie chce księdza po kolędzie. To bardzo dużo. W latach 80-ych przyjmowali księdza prawie wszyscy, nawet po cichu komuniści. Co ten JP2 zrobił z Polakami.

 • Re: Śląskie kolędy

  Gdy ministranci jedną z powyższych kolęd od śpiewali, to obecnym dziewczynom nie pozostało nic innego, jak wywiązać się z tego i dać im coś od grosza jako kolędę, bo w przeciwnym razie obawia ła się, że mogliby jej szczęście popsuć, ogłaszając o niej, że jest skąpą i łakomą. I obecni naglili dziew

 • Re: lubię kolędy

  Hej kolęda, kolęda. Skaldzi są super.. -- "Stając się członkiem Wspólnoty Europejskiej, Rzeczpospolita Polska nie może tracić niczego ze swych dóbr materialnych i duchowych, których za cenę krwi broniły pokolenia naszych przodków" (Jan Paweł II)

 • Re: Śląskie kolędy

  Młodzieniaszku miły. Masz t.y chęć do żony, Dajże nam kolędę, To cię chwalić będę Za tę twoja kolędę.2 2. Jeśli na-rn nic nie dasz, To się zaiste masz. Dostaniesz ty taką, Smarkatą, garbatą, Co ją musisz kolebać.

 • Kolęda , drzwi zamkniete.Protest za Izę z Pszczyny

  Księża doprowadzili do drastycznego zaostrzenia ustawy aborcyjnej . Dlatego teraz są bojkotowani podczas tzw kolędy i nie są wpuszczani do mieszkań , to m.in. bojkot za Izę z Pszczyny . Ten protest kolędowy to c.d. Strajku Kobiet

 • Re: Śląskie kolędy

  Na końcu należy jeszcze wspomnieć o zwyczajach obchodzenia kolędy w towarzystwach. Gdy w roku 1871 zmarły proboszcz bytomsk, ks. Bonczyik dla młodzieńców założył na Rozbarku przy Bytomiu Towarzystwo św. Alojzego, które urządzało posiedzenia swe w szkole Ruzbarskiej, to też zaraz w pierwszym roku

 • Re: Śląskie kolędy

  Skoro przy wieczerzy wilijnej rozpoczęto śpie wać kolędy, to śpiewano je przez cały czas godni, jak to już powyżej powiedziano. Lecz chłopcom szkolnym za mało było śpiewać tylko w domu i w kościele. Dawniej chłopcy nie za- dawalniali się tern, bo czuli w sobie jeszcze chęć i potrzebę śpiewania kolęd