Czy można jeździć rowerem po chodniku? Sprawdź, zanim dostaniesz mandat

Im wyższa temperatura na dworze, tym więcej rowerzystów pojawia się na ulicach. Nie wszyscy znają jednak zasady przemieszczania się pojazdami dwukołowymi po mieście. Czy rowerzystom wolno korzystać z chodników? A jeśli tak, to w jakiej sytuacji? Odpowiedź znaleźliśmy w kodeksie drogowym.

Wiosną i latem każdego roku pojawia się coraz więcej rowerzystów na ulicach. Wielu z nich nie zna odpowiednich zasad, które regulują korzystanie z dróg publicznych. Duża część natomiast nie chce ich przestrzegać. Oba przypadki doprowadzają do zwiększenia niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dochodzą do tego też relacje między rowerzystami poruszającymi się po chodnikach a pieszymi, dla których chodnik jest przeznaczony.

Zobacz wideo Niebezpieczne zdarzenie na przejściu dla pieszych. Kierowca wjechał w nastolatka na rowerze

Rowerzysta a pieszy. Czy wolno jeździć po chodniku? Kodeks drogowy wyjaśnia

Warunki poruszania się różnymi drogami reguluje kodeks drogowy. Czy uwzględniono w nim przemieszczanie się rowerem po chodniku? W artykule 33. ustępie piątym czytamy, że "korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone" w wyjątkowym sytuacjach. Jakie to sytuacje? Wymieniamy je poniżej:

  • rowerzysta opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
  • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej dwa metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
  • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.

Ustęp szósty stanowi z kolei, że osoba kierująca rowerem, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest zobowiązana do utrzymania prędkości zbliżonej do prędkości poruszania się pieszego. Naturalnym jest też zachowanie ostrożności i ustąpienie pierwszeństwa pieszemu. W każdej innej sytuacji cykliści powinny przemieszczać się ulicą bądź wyznaczoną do tego celu drogą. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

mycie samochodu - zdjęcie ilustracyjne Mycie samochodu przed domem. Można dostać nawet 500 złotych mandatu

Kodeks drogowy odnosi się też do sytuacji odwrotnej. A więc, co jeśli to pieszy porusza się po drodze dla rowerów? Jest to dozwolone tylko w przypadku braku chodnika lub pobocza, ew. niemożności korzystania z nich, np. z powodu prowadzonych prac remontowych. Pieszy poruszający się po drodze dla rowerów jest zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa "osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego".

Jaka kara grozi za przemieszczanie się rowerem po chodniku?  

Policja lub straż miejska mogą ukarać osoby, które poruszają się wbrew obowiązującym zasadom ruchu drogowego. "Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany" - czytamy w art. 86a kodeksu wykroczeń

Za naruszenie obowiązku korzystania z drogi do tego przeznaczonej oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, rowerzysta zapłaci od 50 do 100 złotych. Naruszenie przepisów związanych z przemieszczaniem się po chodniku lub drodze dla pieszych - może oznaczać mandat w wysokości 200 złotych. Za zbyt szybką jazdę po chodniku możemy natomiast zapłacić nawet 300 złotych.

Aby uniknąć niepotrzebnych mandatów, warto też przed wyjazdem zwrócić uwagę na stan roweru. Przepisy jasno regulują obowiązkowe wyposażenie każdego jednośladu. Rower musi posiadać:

  • co najmniej jeden efektywnie działający hamulec;
  • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy;
  • co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu o kształcie innym niż trójkąt, a także jedno światło pozycyjne w tym samym kolorze;
  • co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu;
  • kierunkowskazy - w sytuacji, gdy konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia sygnalizowanie zamiaru skrętu ręką.

Jakich produktów nie można mrozić? (zdj. ilustracyjne) Tych produktów nie można mrozić. Sprawdź, zanim zmarnujesz żywność

Więcej o: