Prawo spadkowe 2023. Wprowadzono surowe procedury i ograniczenia. Te osoby nie dostaną już ani grosza!

Zmiany w prawie spadkowym 2023 mają na celu lepsze zabezpieczenie sytuacji prawnej spadkobierców oraz uporządkowanie i przyspieszenie procedur. Na chwilę obecną projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów. Jakich zmian konkretnie należy się spodziewać? Wyjaśniamy.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła przyjęcie projektu zmian w Kodeksie cywilnym dotyczącego prawa spadkowego w dniu 20 grudnia 2022. Głosowanie nad wprowadzeniem tych zmian odbędzie się prawdopodobnie w pierwszej połowie 2023. Nowe przepisy wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.

Zobacz wideo Dziecko dziedziczy długi i co dalej? Adwokat: Jest prawnie chronione

Chcesz być na bieżąco ze zmianami w przepisach? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Nowe prawo spadkowe 2023. Dziedziczenie spadku tylko przez najbliższych krewnych

Jedną z nadchodzących zmian jest ograniczenie kręgu spadkobierców. Dotyczy to tzw. trzeciej grupy. Według nowych przepisów do potencjalnych spadkobierców należeć będą dziadkowie, rodzeństwo rodziców spadkodawcy oraz ich zstępni. Z dziedziczenia mają natomiast być wyłączeni zstępni dziadków spadkobiercy (wnuki stryjeczne lub cioteczne), czyli wszyscy dalecy krewni.

Zmiany w prawie spadkowym dla osób małoletnich. Wprowadzone będą ułatwienia

Planowane zmiany obejmą również osoby małoletnie. Każdy spadkobiorca na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku ma 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy. Niestety, do tej pory, osoby niepełnoletnie mogły stracić prawo do spadku przez niedopilnowanie formalności związanych z koniecznością uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego. Według nowych przepisów termin 6 miesięcy zostanie zawieszony na czas trwania procedur w sądzie opiekuńczym.

Osoby niegodne dziedziczenia. Sąd nie przyzna spadku w szczególnych sytuacjach

Zgodnie z nowym prawem spadkowym w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, odrzuceniu go albo przyjęciu będzie decydował sąd spadku, a nie jak to działo się do tej pory sąd opiekuńczy. Ponadto wprowadzona będzie możliwość uznania za niegodne dziedziczenia osoby, które uporczywie uchylają się od obowiązku alimentacyjnego. Te same przepisy obejmą również tych, którzy uporczywie uchylają się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą.

Więcej o: