Te osoby otrzymają darmowe sprzęty i zabiegi. Zmiany w prawie pozwolą im zaoszczędzić aż 12 razy

Ta grupa osób może liczyć na znaczne ulgi. Już wkrótce zaoszczędzą zarówno na zabiegach, jak i niektórych niezbędnych przedmiotach. Refundacja leczenia przez NFZ to duża pomoc finansowa, choć często jest ograniczona limitami. Od 1 kwietnia 2023 pozalimitowym finansowaniem zostanie jednak objętych aż 12 dodatkowych świadczeń.

Już wkrótce zostanie poszerzony wykaz świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, ale poza tzw. ryczałtem systemu zabezpieczenia. Od 1 kwietnia 2023 możliwe będzie pozalimitowe finansowanie przez NFZ aż 12 dodatkowych świadczeń.

Zobacz wideo Badania kontrolne obowiązkowe na początku ciąży - na NFZ i nie tylko!

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Nowe świadczenia zdrowotne objęte pozalimitowym finansowaniem. Podstawa prawna

Zmiany dotyczące nowych świadczeń zdrowotnych zostaną wprowadzone na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania. Rozporządzenie to zostało opublikowane 14 lutego 2023.

NFZ odwiedzi cię w domu, ale tylko pod jednym warunkiem. Już wkrótce wchodzą w życie nowe przepisy NFZ odwiedzi cię w domu, ale tylko pod jednym warunkiem. Wprowadzono zmiany

Świadczenia zdrowotne, za które NFZ zapłaci poza limitem. Których pacjentów obejmą zmiany?

Nowy wykaz uwzględni następujące świadczenia:

 1. wszczepienie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne;
 2. leczenie zaburzeń słuchu za pomocą wszczepialnych protez słuchu;
 3. żywienie pozajelitowe w warunkach domowych: całkowite żywienie pozajelitowe;
 4. wszczepienie, przemieszczenie lub wymiana stymulatora nerwu błędnego;
 5. leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych w wieku 18-26 lat;
 6. leczenie udaru mózgu w oddziale udarowym;
 7. implantacja lub wymiana hydraulicznego zwieracza cewki moczowej;
 8. endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty (dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznej, a także tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe);
 9. dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym;
 10. zabiegi witrektomijne;
 11. zabiegi związane z leczeniem jaskry;
 12. kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad świadczeniobiorcą z chorobą przewlekłą.

Praca zdalna 2023. Są zmiany w kodeksie pracy. Te koszty poniesie pracodawca Zmiany w Kodeksie Pracy 2023. Na co warto się przygotować?

Co nowe świadczenia zdrowotne oznaczają dla pacjentów? Przykład leczenia żywienia pozajelitowe

Koszty prywatnego leczenia w wymienionych powyżej sytuacjach są wysokie, nie wszystkie leki mieściły się też dotąd w wyznaczonych limitach. Przykładowo, w 2019 Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji złożyła wniosek o objęcie refundacją leku Taflotan stosowanego w leczeniu jaskry, argumentując to wysoką ceną leku, znacznie przewyższającą limit dla grupy analogów prostaglandyn. Zniesienie limitów uczyni leczenie dostępnym dla wszystkich pacjentów.

Więcej o: