Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Masz ten dokument? Bez niego nic nie dostaniesz

Wcześniejsza emerytura 2023 dla osób urodzonych między 1948 a 1969 jest możliwa tylko dla części seniorów. Kluczowe znaczenie ma jeden dokument. Komu zatem przysługuje to świadczenie? Wyjaśniamy, o jakich dokumentach należy pamiętać przy składaniu wniosku o wcześniejszą emeryturę i jakie terminy są istotne.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na oficjalnej stronie ZUS-u, osoby urodzone między 1948 a 1969 mogą starać się o otrzymanie wcześniejszej emerytury. Dotyczy to jednak jedynie grupy seniorów, którzy wykonywali konkretne zawody. Fakt ten musi zostać także udokumentowany podczas składania wniosku.

Zobacz wideo Wiek emerytalny należy obniżać, podwyższać, zostawić bez zmian?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Komu przysługuje wcześniejsza emerytura?

O wcześniejszą emeryturę mogą ubiegać się osoby urodzone między 1948 a 1969, które wykonywały pracę w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Zaliczają się do nich m.in. pracownicy służby zdrowia czy też górnicy. Pełna lista zawodów upoważnionych do świadczenia dostępna jest na stronie rządowej. Znajdziemy tam również informacje o wieku emerytalnym obowiązującym dla poszczególnych grup. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku o wcześniejszą emeryturę mogą liczyć osoby, które:

  • osiągnęły wymagany wiek emerytalny (różny w zależności od płci i wykonywanej pracy),
  • posiadają minimalny staż składkowy i nieskładkowy (odpowiednio 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn),
  • posiadają wymagany staż w pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach,
  • nie są członkami OFE lub zrzekną się środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa.

Co ważne, warunki te musiały być spełnione na dzień 31 grudnia 2008, co szczegółowo wyjaśnia ZUS.

Jak otrzymać wcześniejszą emeryturę? O tym musisz pamiętać przy składaniu wniosku

ZUS odrzuci wniosek o emeryturę, jeśli nie dołączymy do niego wymaganej dokumentacji. Dokumenty te muszą potwierdzać:

  • okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • okresy składkowe i nieskładkowe,
  • wysokość wynagrodzenia otrzymywanego w okresach zatrudnienia lub ubezpieczenia.

Konieczne przy tym jest wykazanie okresów, w których praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku. Kompletny wniosek powinien być złożony w ZUS-ie najpóźniej dzień przed ukończeniem 60 (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn).

Więcej o: