Więcej o:

getto

Wypowiedzi na forum o:

getto

 • Getto ławkowe czyli segregacja na uniwersytetach

  -- Religia jest dla ludzi bez rozumu. /Józef Piłsudski/

 • Powstanie w Getcie Warszawskim wybuchło 19-4-43

  Powstanie w Getcie Warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Dla prześladowanego przez Niemców narodu żydowskiego oraz dla całej Warszawy to wydarzenie niezwykle symboliczne. Obok Powstania Warszawskiego, Powstanie w Getcie to symbol oporu i niezłomnego ducha walki nawet w obliczu przeważającej

 • Re: Powstanie w Getcie Warszawskim wybuchło 19-4-

  Getto warszawskie zostało utworzone 2 października 1940 roku Do 16 listopada za jego murami znalazło się już 35 tysięcy Żydów. Liczba przetrzymywanych osób narodowości żydowskiej w getcie cały czas rosła. Każdemu, kto próbowałby ucieczki z terenu getta oraz osobom, które udzielały Żydom pomocy,

 • Re: Powstanie w Getcie Warszawskim wybuchło 19-4-

  Sytuacja w getcie pogarszała się z miesiąca na miesiąc. Ludzie byli wykorzystywani przez Niemców do wycieńczającej pracy, otrzymywali przy tym głodowe racje żywnościowe. Z powodu przeludnienia w getcie szerzyły się choroby, wielu ludzi, głównie dzieci, umierało z głodu nawet na ulicach. 22 lipca

 • Re: Powstanie w Getcie Warszawskim wybuchło 19-4-

  Żydów z warszawskiego getta Niemcy wyrzucali z domów i pędzili na tzw. Umschlagplatz, czyli miejsce koncentracji, skąd odchodziły transporty kolejowe. Niektórym osobom Niemcy rozdawali żywność, zachęcając do dobrowolnego wejścia do pociągów. Opornych lub zbyt słabych, aby samodzielnie iść, zabijano

 • Re: Powstanie w Getcie Warszawskim wybuchło 19-4-

  Powstanie w Getcie Warszawskim trwało niespełna dwa miesiące. Po jego spacyfikowaniu, Niemcy rozpoczęli ostateczną likwidację ?dzielnicy mieszkaniowej? dla Żydów, jak eufemistycznie określano w oficjalnych dokumentach getto. Tysiące Żydów zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych i

 • Re: Powstanie w Getcie Warszawskim wybuchło 19-4-

  Mam prawo powiedzieć, że przed osiemdziesięcioma laty powstańcy z getta przekształcili ulice nas otaczające ? Gęsią, Miłą, Niską, Muranowską ? w żydowskie Termopile, w powtórzoną żydowską Masadę, w żydowskie Westerplatte ? mówił Marian Turski podczas uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu

 • Re: Powstanie w Getcie Warszawskim wybuchło 19-4-

  19 kwietnia przypada 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. - Błagam was, walczcie o zjednoczoną Europę - mówi dziś Roma Ligocka, która przeżyła getto krakowskie jako kilkuletnia dziewczynka. Dziś ma poczucie, że nienawiść znowu rośnie w siłę. - Wybierajcie dobrych, mądrych ludzi,

 • Powstanie w getcie: postawić się oprawcom

  "Spełniło się największe marzenie mojego życia. Żydowska samoobrona w getcie stała się faktem. Urzeczywistnił się żydowski opór i odwet". Powstanie w getcie: postawić się

 • Powstanie? w getcie?

  Dzisiaj mija rocznica tzw Powstania w Getcie, które propaganda zydowska kła,liwie przedstawia jako Powstanie Warszawskie. Ponadto propganda zydokomuny zakłamuje i pomija zamilcza Prawdziwych Bohaterów Getta z ZZW a nagłaśnia komunistów i kolaborantów z ZOB z Anielweiczem i Edelmanem na czele. Chyląc