Więcej o:

Niedziela Palmowa

Wypowiedzi na forum o:

Niedziela Palmowa

 • Re: Niedziela Palmowa

  NIEDZIELA PALMOWA W KATEDRZE. DZIEŃ MŁODZIEŻY - Radio Katowice - 02.04.2023

 • Re: Niedziela Palmowa

  Od 1986, zgodnie z wolą papieża Jana Pawła II, w Niedzielę Palmową obchodzony był prawie corocznie diecezjalny Światowy Dzień Młodzieży (z wyjątkiem lat, gdy przeprowadzano festiwal międzynarodowy). Po raz ostatni ŚDM odbył się w ramach Niedzieli Palmowej w 2020, od kolejnego roku został przez

 • Re: Niedziela Palmowa

  Pucheroki (puchery, pueri, z łac. puer znaczy chłopiec) to zwyczaj obchodzony w Niedzielę Palmową w Krakowie i okolicach.

 • Re: Niedziela Palmowa

  Procesje w Niedzielę Palmową były obecne od pierwszych wieków chrześcijaństwa ? zapoczątkowane w Jerozolimie, rozpowszechniły się na innych terenach. W Polsce tradycją Niedzieli Palmowej była m.in. procesja z Jezuskiem Palmowym. Obecnie w Polsce w zachowana jest w niewielu miejscowościach

 • Re: Niedziela Palmowa

  Popiół z palm z Niedzieli Palmowej poprzedniego roku wykorzystywany jest do ceremonii Środy Popielcowej , podczas której kapłan kreśli tym popiołem krzyże na czołach wiernych.

 • Re: Niedziela Palmowa

  Święto zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Pierwsze znane zapisy dotyczące święta pochodzą z dziennika pątniczki Egerii, a datowane są na lata

 • Re: Niedziela Palmowa

  Niedziel Palmową, wraz z doroczn procesj z palmami i przejmującym opi- sem Męki Pańskiej, rozpoczynamy Wielki Tydzień.1 Niedziela ta wspomina uro- czysty wjazd do Jerozolimy i tryumf Chrystusa, przed którym rzucano gałązki palmowe (stąd nazwa: ?Niedziela Palmowa"), a z drugiej strony nazywa si ją

 • Re: Niedziela Palmowa

  Palma wielkanocna ? gałązka palmy lub wierzby bądź wiązanka żywych i suszonych roślin przygotowywana przed Wielkanocą na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy i święcona podczas uroczystości Niedzieli Palmowej

 • Re: Niedziela Palmowa

  Tłumy wierzą w triumf Mesjasza; kilka dni później zostanie ukrzyżowany. Chrześcijańska uroczystość Niedzieli Palmowej doskonale zinternalizowała ten triumf. Zwycięstwo celebrowane jest całkowicie wewnętrzne, jest zwycięstwem nad grzechem, które dokonuje się przez miłość i które zapewnia zbawienie

 • Re: Niedziela Palmowa

  Niedziela palmowa (zwana też świętem palmy) ? święto obchodzone w Polsce od średniowiecza, występuje zazwyczaj w niedzielę. Rozpoczyna okres wyciszenia, skupienia, kontemplacji oraz masowego skupowania jajek.