Rodzina Ulmów

Więcej o:

Rodzina Ulmów

Wypowiedzi na forum o:

Rodzina Ulmów

 • Re: Beatyfikacja rodziny Ulmów

  oszol-lom-z-rm napisał: > Czyja? Rodziny Ulmów. S. -- The Last Ride of the Day

 • dzisiejszy DZIEŃ ŚWIETEJ RODZINY Ulmów

  PIĘKNE NABOŻEŃSTWO OD RANA UPAMIĘTNIENIE TRAGEDII RODZINY Ulmów NIEMCY NAZISCI--------ZNISZCZYLI RODZINĘ ZA UKRYWANIE RODZINY ŻYDOW .. ROZSTRZELANYCH NAJPIERW rodziców MATKA W ZAAWANSOWANEJ CIĄŻY A NASTĘPNIE WSZYSTKICH ICH DZIECI Mam film n/t ;;MPk4qe7S-AE;;;;Dokument Rodzina Ulmów Ulmowie

 • Re: Beatyfikacja rodziny Ulmów

  : ""Powodem było to, że rodzina udzieliła schronienia Żydom ? przypomina portal NordWest Zeitung Online (NWZ Online).' "Niemiecka agencja prasowa dpa zwraca uwagę, że podczas niedzielnego nabożeństwa, które odprawiono w Markowej beatyfikowane zostało także nienarodzone dziecko Ulmów," "Beatyfikowana

 • Re: Beatyfikacja rodziny Ulmów

  snajper55 napisał: > Warto pamiętać postawę Polaków w czasie okupacji. Wydawali Żydów. Wydawali lud > zi ukrywających Żydów. Mordowali Żydów. Rodzina Ulmow to przykład ofiar tego po > lskiego donoszenia. A jakie to ma znaczenie? Byli Polacy donoszący i byli ukrywający, ryzykujący życiem. Rodzina

 • Czy rodzina Ulmów chciałaby być beatyfikowana?

  . Wątek biograficzny Ulmów pozwala domniemywać, że albo do kościoła nie chodzili albo zachowywali znaczny dystans do głoszonych wówczas z ambony antysemickich mądrości, albo najzwyczajniej w świecie Żydów, którym pomogli, było na to stać. Nie zapominajmy, że rodzinę Ulmów i zakwaterowanych u nich

 • Rodzina Ulmów

  "To przecież poza Generalną Gubernią i ziemiach włączonych do Rzeszy, w Europie Zachodniej nie obowiązywało prawo, które pozwalało Niemcom na to, aby zamordować każdego, kto udzielił chociaż minimalnej pomocy osobom pochodzenia żydowskiego. To przecież wiele tysięcy Polaków zginęło tylko i wyłącznie

 • Nie tak dawno beatyfikowano rodzinę Ulmów.

  do Polski!!! Polska będzie naprawdę silna, gdy zniknie to romantyczne marzenie. Puk, puk Kaczorze. Polska jest pomiędzy Bugiem, a Odrą. A nie nad Niemnem, gdzie nigdy jej nie było. Choć poeci o niej śpiewali. Nie wystarczyło na 1000 Białorusinów narzucić jednego kasztelana. Takie myślenie skończyło

 • Abp Michalik: Rodzina Ulmów wzorem dla świata

  Abp Józef Michalik powiedział podczas mszy świętej upamiętniającej tragiczną śmierć zamordowanej przed 65 laty przez hitlerowców rodziny Ulmów, że przykład tej rodziny powinien dotrzeć do świata i Europy, i być wzorem. - Ten przykład powinien przemówić do Żydów, żeby okazywali serce Arabom i do

 • Re: Czy rodzina Ulmów chciałaby być beatyfikowana

  > ądrości, albo najzwyczajniej w świecie Żydów, którym pomogli, było na to stać. > Nie zapominajmy, że rodzinę Ulmów i zakwaterowanych u nich Żydów hitlerowcy zam > ordowali na skutek donosu Polaka. "On był członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej ?Wici?, który domagał się reformy rolnej i parcelacji

 • Kto wybuduje Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej?

  Muzeum ma stanąć nie przy głównej drodze, tylko przy jednej z bocznych dróg, obok skansenu, boiska piłkarskiego i pomnika upamiętniającego rodzinę Ulmów. Z całą pewnością nie przebiega tamtędy główna droga. Nie będzie też miało kształtu prostokąta. Wizualizacje można zobaczyć na stronie pracowni,