Abonament RTV w 2023 roku kwota za cały rok. Kto będzie zwolniony z płacenia? Sprawdzamy

Abonament RTV 2023 będzie wyższy niż rok temu. O ile? Wiele osób nie płaci za używanie radioodbiorników i telewizji, a grozi to wysokim mandatem w razie kontroli. Wysokość abonamentu może być niższa, jeżeli zdecydujemy się na zapłacenie go z góry za dłuższy okres.

Zgodnie z Ustawą o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 2005 roku Polacy są zobowiązani do opłacania abonamentu za użytkowanie radia i telewizora. Odbiorniki powinny zostać zarejestrowane w ciągu 14 dni od zakupu. W przeciwnym razie można zapłacić mandat. Ile wynoszą kary za niepłacenie abonamentu i jak wzrosną opłaty w 2023 roku?

Zobacz wideo Jaki jest pomysł PO na media publiczne?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Ile trzeba zapłacić? Opłaty abonamentowe 2023 kwota za cały rok

Wysokość opłat abonamentowych w 2023 roku, ustalona Ogłoszeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie stawek kwotowych opłat abonamentowych na rok kalendarzowy 2023 (M.P. 2022 poz. 551), będzie wynosiła za używanie odbiornika radiofonicznego – 8,70 zł za 1 miesiąc; za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 27,30 zł za 1 miesiąc. Płacąc za więcej niż miesiąc zostaną naliczone zniżki. Kwoty będą wyglądały następująco:

 1. za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
 • 53,00 zł za dwa miesiące,
 • 78,70 zł za trzy miesiące,
 • 155,70 zł za sześć miesięcy,
 • 234,40 zł za dziewięć miesięcy,
 • 294,90 zł za dwanaście miesięcy;

      2. za używanie odbiornika radiofonicznego:

 • 16,90 zł za dwa miesiące,
 • 25,10 zł za trzy miesiące,
 • 49,60 zł za sześć miesięcy,
 • 74,70 zł za dziewięć miesięcy,
 • 94,00 zł za dwanaście miesięcy.

Zniżki i zwolnienia. Kogo dotyczą?

Uiszczenie rocznej opłaty do 25 stycznia 2023 wiąże się z 10% zniżką. Zniżki są naliczane przy uiszczeniu opłaty za więcej niż jeden miesiąc. Kto natomiast jest zwolniony z płacenia abonamentu?

 1. osoby po 75. roku życia,
 2. osoby z I grupą inwalidzką,
 3. kombatanci, którzy są inwalidami wojskowymi lub wojennymi,
 4. osoby bezrobotne,
 5. osoby pobierające świadczenia przedemerytalne,
 6. osoby z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy,
 7. osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 8. osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub renty socjalne,
 9. osoby niesłyszące,
 10. osoby niewidome,
 11. osoby pobierające zasiłek dla opiekuna,
 12. inwalidzi wojenni i wojskowi,
 13. osoby po 60 roku życia z prawem do emerytury, której wysokość nie jest wyższa niż równowartość 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Kara za niepłacenie abonamentu RTV to 30-krotność jego miesięcznej wysokości. Przyłapana na tym osoba lub firma musi też uregulować zaległe składki.

Więcej o: