Jedni unikną opłat, drudzy zapłacą trzydziestokrotność długu. Poczta Polska rozpoczęła kontrole

Abonament RTV 2023 jest wyjątkowo wysoki. Do jego opłacania są zobowiązani wszyscy właściciele telewizorów i radioodbiorników. Może to być sprawdzane podczas kontroli. Czy musimy wpuszczać kontrolera do domu? Kto jest całkowicie zwolniony z opłat abonamentu RTV? Wyjaśniamy.

Zgodnie z Ustawą o opłatach abonamentowych, każda osoba, która nabyła odbiornik radiowy lub telewizyjny, ma obowiązek dokonania rejestracji urządzenia w ciągu 14 dni. Obowiązek uiszczania opłat powstaje z kolei od pierwszego dnia rejestracji. To, czy wypełniamy nasze obowiązki może być też kontrolowane przez upoważnionych pracowników Poczty Polskiej.

Zobacz wideo Czy Katarzyna Dowbor utrzymałaby się z emerytury? "30 lat pracowałam w spółce państwowej"

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Abonament RTV 2023. Ile wynosi opłata, a ile mandat?

Stawki opłat abonamentowych RTV obowiązujące od 1 stycznia 2023 zostały ogłoszone przez KRRiT i wynoszą:

  • 8,70 zł miesięcznie za korzystanie z radia samochodowego lub domowego (wcześniej: 7,50 zł);
  • 27,30 zł miesięcznie za posiadanie telewizora lub telewizora i radioodbiornika (wcześniej: 24,50 zł).

Mandat za posiadanie niezarejestrowanego odbiornika lub niepłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego wynosi 30-krotność miesięcznej opłaty. Oznacza to, że w 2023 wynosi on odpowiednio 261 zł lub 819 zł. Jeśli nasze urządzenie zarejestrowaliśmy, a później nie płaciliśmy abonamentu, będziemy również musieli spłacić zaległy dług.

Zmiany w kodeksie pracy 2023.Zmiany w kodeksie pracy 2023. Kontrola pracy zdalnej to nie wszystko

Kontrole opłat abonamentu RTV. Czy trzeba wpuścić kontrolera do domu?

Poczta Polska nie określa tego, kiedy możemy spodziewać się wizyty kontrolera w domu. Okazuje się jednak też, że nawet gdy do takiej wizyty już dojdzie, nie mamy obowiązku wpuszczenia pracownika Poczty do domu. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 września 2018 (II GSK 590/18):

Ustawa nie daje kontrolerom prawa żądania wstępu do pomieszczeń celem sprawdzenia posiadania w nich urządzeń wymagających rejestracji i opłat.

Wymiana prawa jazdy bezterminowego, wniosek o prawo jazdy, prawo jazdy do odbioruIle kosztuje prawo jazdy? Sprawdź, ile musisz zapłacić za uprawnienia

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV? Pamiętaj, aby swój przywilej zgłosić

Osoby zwolnione z opłat abonamentowych to m.in.:

  • osoby, które ukończyły 75. rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Pełna lista osób, które nie muszą płacić abonamentu RTV wraz ze szczegółami dotyczącymi dokumentów uprawniających do zwolnienia jest dostępna na stronie Poczty Polskiej. Co ważne, zwolnienie z opłat obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgłosimy i potwierdzimy przysługujące nam prawo w urzędzie pocztowym.

Więcej o: