Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. ZUS może odmówić seniorom wcześniejszego świadczenia

Komu przysługuje wcześniejsza emerytura? Seniorzy urodzeni między 1948 a 1969 mogą ubiegać się o wypłacenie świadczenia, jednak nie wszystkim zostanie ono przyznane. Jakie warunki trzeba spełnić i jak wygląda wniosek o wcześniejszą emeryturę? Kto może liczyć na ten zastrzyk gotówki? Wyjaśniamy!

Zgodnie z informacjami na stronie ZUS osoby urodzone między 1948 a 1969 mogą ubiegać się o szereg świadczeń, w tym o wcześniejszą emeryturę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ściśle wyznaczone zasady dotyczące przyznawania pieniędzy. Okazuje się, że dotyczy to jedynie seniorów, którzy w przeszłości wykonywali konkretne zawody. ZUS nie wypłaci świadczeń, jeśli wnioskujący nie dostarczy odpowiednich dokumentów. Sprawdź, co dokładnie należy zrobić. 

Zobacz wideo Kiedy może nastąpić przełom ws. pieniędzy z KPO? Pytamy europosła Bielana

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem. Kto może liczyć na pieniądze?

Według ZUS prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje osobom, które urodziły się między 1948 a 1969 rokiem i pracowały w szczególnych warunkach lub w miejscu o szczególnym charakterze. Są to zawody wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia i życia, lub o znacznym stopniu uciążliwości. Za takie można uznać m.in. m.in. hutników, górników czy pracowników służby zdrowia. Pełny wykaz zawodów dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Jakie są warunki?

Aby otrzymać świadczenie, należy spełnić szereg obowiązkowych warunków, uprawniających do jego pobierania. Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze to nie wszystko! Wnioskodawcy muszą również: 

  • osiągnąć wiek emerytalny, który jest różny ze względu na płeć i szczególny charakter lub warunki pracy,
  • posiadać odpowiedni stażu składkowy i nieskładkowy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn),
  • posiadać odpowiedni staż pracy w szczególnych warunkach (określany w zależności od zawodu),
  • nie być członkiem otwartego funduszu emerytalnego OFE lub przekazać środki zgromadzone z OFE na rzecz budżetu państwa.

Wniosek o wcześniejszą emeryturę. Bez tego dokumentu ani rusz

Warunkiem niezbędnym do otrzymania wcześniejszej emerytury jest udokumentowanie stażu pracy i odpowiednie zapisy w świadectwie pracy potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Ponadto wnioskodawca zobligowany jest do okazania dokumentu potwierdzającego okres składkowy i nieskładkowy oraz wysokość wynagrodzenia otrzymywanego w momencie zatrudnienia lub okresie ubezpieczenia. Brak któregoś z dokumentów spowoduje, iż ZUS odrzuci wniosek.

Więcej o: