Przeliczenie emerytury 2023. Dla kogo zastrzyk gotówki? Nie wszyscy będą mieć szanse w tym roku

Przeliczenie emerytury kapitałowej po 65. roku życia jest opcją, na której może skorzystać część seniorów. Wzrost wysokości świadczenia jest uzależniony od tablic średniej długości życia. Kto dokładnie może starać się o ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia? O czym trzeba pamiętać?

Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia jest bezpośrednio związane z tablicami średniej długości życia kobiet i mężczyzn, które ogłasza GUS. Najnowsze dane opublikowano pod koniec marca 2022 roku. Tablice te brane są pod uwagę przez ZUS przy ustalaniu wysokości przyznawanych świadczeń. Możliwe jest jednak również uwzględnienie ich dla emerytur przyznanych wcześniej.

Zobacz wideo Grabowski: Będziemy musieli pracować dłużej

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Przeliczenie emerytury 2023. Dla kogo ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia?

O ponowne przeliczenie emerytury w 2023 mogą ubiegać się osoby, które:

  • przy składaniu wniosku o emeryturę nie dysponowały wszystkimi dokumentami za okresy ubezpieczenia, ale obecnie mogą udokumentować zarobki za lata sprzed roku przejścia na emeryturę lub rentę, lub
  • po przyznaniu świadczenia pracowały lub opłacały składki na ubezpieczenie społeczne i obecnie mogą udokumentować zarobki uzyskane po przejściu na emeryturę.

Szczegółowe zasady przeliczania emerytury można znaleźć na oficjalnej stronie ZUS-u.

Pracujący emeryt a przeliczenie emerytury. Ile można zyskać?

Wzrost wysokości otrzymywanego świadczenia będzie różny w zależności od wieku świadczeniobiorcy, co tłumaczyła na przykładzie prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Najnowsze tablice pozwalają obliczyć emeryturę osoby w wieku 60 lat o 3,7 proc. wyższą, a osoby w wieku 65 lat – o 4,1 proc. wyższą niż według poprzednich tablic

- powiedziała w opublikowanym przez ZUS komunikacie. Warto przy tym zaznaczyć, że na przeliczeniu emerytury nie można stracić. Jeśli wyliczona nowa emerytura okaże się niższa niż aktualna, ZUS mimo to będzie wypłacał świadczenie w dotychczasowej wysokości.

Przeliczenie emerytury kapitałowej po 65. roku życia. Część seniorów straci szanse na zysk w tym roku

1 stycznia 2022 zmieniła się część przepisów dotyczących przeliczania emerytury, co może skutkować tym, że złożony wniosek będzie odrzucony. Po pierwsze, nie są uwzględniane już okresy nieskładkowe. Co więcej, zmienił się limit częstotliwości składania wniosków. Dotychczas możliwe to było raz na kwartał, jednak obecnie wniosek o ponowne przeliczenie emerytury można składać jedynie raz na rok. Jeśli więc złożyliśmy wniosek w pierwszych tygodniach 2023, kolejny złożymy dopiero w 2024.

Więcej o: