Emerytura dla urodzonych między 1948, a 1969. Sprawdź, komu przysługuje wcześniejsza emerytura

Kto może skorzystać z wcześniejszej emerytury? Osoby urodzone między 1948, a 1969 mają możliwość ubiegania się o to świadczenie, jednakże nie wszystkim zostanie ono przyznane. Aby otrzymać wcześniejszą emeryturę, trzeba spełnić określone warunki oraz złożyć odpowiedni wniosek. Jak to zrobić?

Zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie ZUS-u, seniorzy urodzeni między 1948, a 1969 rokiem mają możliwość skorzystania z opcji wcześniejszego świadczenia emerytalnego. Jednakże, aby móc z niej skorzystać, należy spełnić określone warunki. Sprawdź, jakie.

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Emerytura dla urodzonych między 1948, a 1969. Jakie zawody obejmuje?

Osoby urodzone między 1948, a 1969 rokiem, które pracowały w szczególnych warunkach lub w miejscach o szczególnym charakterze, mają według ZUS prawo do wcześniejszej emerytury. Są to branże, w których czynności odbywają się w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia i życia. Przykładami takich zawodów są między innymi: hutnicy, górnicy oraz pracownicy służby zdrowia. Pełny wykaz uwzględnionych prac zarobkowych można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawdź, komu przysługuje wcześniejsza emerytura. Trzeba spełnić te warunki

Aby kwalifikować się do otrzymania świadczenia, niezbędne jest spełnienie obowiązkowych warunków, które pozwalają na jego pobieranie. Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze to tylko jeden z nich! Wnioskodawcy muszą także spełnić inne wymagania, takie jak:

osiągnąć obowiązkowy wiek emerytalny, który jest uzależniony od płci oraz charakteru lub warunków pracy,

posiadać odpowiedni staż składkowy i nieskładkowy (20 lat w przypadku kobiet i 25 mężczyzn),

mieć wymagany staż pracy w szczególnych warunkach (określony w zależności od zawodu),

nie być obecnie członkiem otwartego funduszu emerytalnego OFE lub przekazać zgromadzone na nim środki na rzecz budżetu państwa.

Ubiegasz się o wcześniejszą emeryturę? Nie zapomnij o tym dokumencie

Aby móc pobierać wcześniejszą emeryturę, niezbędne jest załączenie do wniosku dokumentów potwierdzających staż pracy oraz wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Ponadto wnioskodawca musi udokumentować cały okres składkowy i nieskładkowy oraz przedstawić dokument określający wysokość wynagrodzenia w momencie zatrudnienia. Niedostarczenie choćby jednego z nich skutkować będzie odrzuceniem wniosku przez ZUS.

Więcej o: