Zmiany w wycince drzew zaskakują. Rewolucja we wnioskach i zezwoleniach ominie tylko nielicznych

Wycinka drzew 2023: przepisy. Od tego roku wprowadzono zmiany dotyczące wniosków o pozwolenie na usunięcie krzewów i drzew. Wyjaśniono także kwestię zwiększenia obwodu pnia, która była zapowiadania jeszcze w 2022. Kogo ominą nowe przepisy?

27 stycznia wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew. Od tego roku składanie formalności jest o wiele prostsze i nie trzeba wychodzić z domu. Jeszcze do niedawna wniosek należało osobiście złożyć w urzędzie, ale od tego roku można to zrobić przez internet w formie elektronicznej. Spodziewano się również, że zostanie zwiększony obwód pnia, do którego można wyciąć drzewo bez pozwolenia. Co zmieniło się w tym przepisie?

Kiedy należy złożyć wniosek? W niektórych przypadkach nie jest to konieczne

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie gov.pl wniosek o pozwolenie należy złożyć, jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, z której chcesz usunąć drzewa lub prowadzisz działalność gospodarczą, w ramach której wycinka drzew jest konieczna. Wniosek muszą złożyć również dzierżawcy, użytkownicy wieczyści, najemcy lub jeśli obszar ma nieuregulowany status prawny. Pozwolenie nie jest wymagane jeśli wycinasz drzewa lub krzewy:

  • rosnące na plantacjach,
  • zniszczone z powodu czynników naturalnych (np. po wichurze),
  • w celu przywrócenia gruntów nieużytkowych do użytkowania rolniczego,
  • rośliny owocowe, z wyłączeniem tych, które rosną na terenie zabytków i terenach zielonych przeznaczonych do zwiedzania.

Pełną listę innych przypadków niewymagających zezwolenia znajdziesz tutaj.

Jaką grubość powinien mieć pień drzewa, by móc go wyciąć? Nie zmieniono przepisów

Gdy w zeszłym roku zapowiadano zmiany w przepisach pojawiła się informacja o zwiększeniu pnia drzewa, które można wyciąć bez zezwolenia. Obwód miał zostać podniesiony o 20 cm. Do tej pory nie pojawił się jednak taki zapis. Aktualnie można ściąć drzewo bez konieczności składania wniosku, jeśli objętość pnia powyżej 5 cm wynosi:

  • 80 cm – jeśli to topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty,
  • 65 cm – jeśli to kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny,
  • 50 cm – jeśli to pozostałe gatunki drzew,

Dodatkowo nie trzeba mieć zezwolenia na usunięcie bożodrzewa gruczołkowatego i krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 metrów kwadratowych.

Więcej o: