Emerytura może być wyższa nawet o 60 proc., ale tylko dla kobiet. Te seniorki powinny złożyć wniosek

Nawet jeśli nasze świadczenie jest wyższe niż najniższa emerytura w Polsce, nie zawsze jest to wystarczająca kwota. Na szczęście niekiedy możliwe jest ponowne przeliczenie emerytury. Wyjaśniamy, czym jest okresowa emerytura kapitałowa i kiedy potrzebny będzie wniosek o przeliczenie emerytury.

Okresowa emerytura kapitałowa to świadczenie, które przysługuje wyłącznie kobietom. Wynika to z różnic w wieku emerytalnym między kobietami a mężczyznami, a także ze zmian, jakie wprowadzono w tym zakresie w 2017 roku. Świadczenie seniorek w tym przypadku zostanie ponownie przeliczone po ukończeniu 65 lat, przy czym może to nastąpić z urzędu lub na wniosek.

Zobacz wideo Emerytury stażowe nie zagwarantują godnej starości

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Komu się należy okresowa emerytura kapitałowa? Warunki przyznawania świadczenia

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez ZUS, prawo do okresowej emerytury kapitałowej mają kobiety urodzone po 31 grudnia 1948, których emerytura została wyznaczona na nowych zasadach. Jednocześnie muszą one:

  • osiągnąć powszechny wiek emerytalny dla kobiet, czyli 60 lat;
  • należeć do otwartego funduszu emerytalnego (OFE);
  • posiadać środki zapisane na subkoncie ZUS, których suma przed przyznaniem emerytury była równa lub wyższa od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego (obecnie kwota ta wynosi 5887,80 zł).

W przypadku spełnienia powyższych warunków okresowa emerytura kapitałowa będzie wypłacana wraz z emeryturą podstawową do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego obowiązującego mężczyzn, czyli 65 lat. Po tym czasie emerytura z FUS zostanie przeliczona ponownie. Dla kobiet z prawem do emerytury uzyskanym przed 1 października 2017 nastąpi to z urzędu. Pozostałe seniorki jednak powinny rozważyć złożenie odpowiedniego wniosku. Z czego wynika ta różnica?

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Kto musi pamiętać o dodatkowych formalnościach?

Do 1 października 2017 roku powszechny wiek emerytalny dla mężczyzn wynosił 70 lat. Oznacza to, że okresowa emerytura kapitałowa kobiet, których świadczenie zostało przyznane przed tą datą, zostanie ponownie przeliczona z urzędu dopiero po osiągnięciu przez nie wspomnianego wyższego wieku dla mężczyzn. Należy jednak pamiętać, że obecnie obowiązujący wiek emerytalny dla mężczyzn jest niższy i wynosi 65 lat. Może to zatem zostać uwzględnione przy ponownym przeliczeniu emerytury, ale nastąpi to tylko po złożeniu wniosku. Warto jednocześnie podkreślić, że przeliczenie może okazać się bardzo korzystne.

W efekcie kobieta, która przeszła na emeryturę w wieku 60 lat, a skończy 65 lat, po ponownym przeliczeniu przez ZUS będzie miała w zależności od rocznika, emeryturę wyższą o 40-60 proc.

- tłumaczy Tomasz Lasocki, ekspert w dziedzinie ubezpieczeń społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, na którego powołuje się portal Interia.

Więcej o: