Zmiany w Kodeksie pracy 2023. To pewne! Te osoby zapłacą milionowe kary, które wkrótce wzrosną

Kodeks pracy ISAP dostępny jest w Internecie dla każdego. Kodeks pracy 2023 wprowadza jednak duże zmiany, o których dobrze wiedzieć zawczasu. Bardzo istotnym obszarem jest tu praca zdalna. Co więcej, pracowników obejmą też zmiany, jakie przewiduje Kodeks wykroczeń czy Kodeks etyki adwokackiej.

Nowy kodeks pracy 2023 to przede wszystkim duże zmiany dla pracowników wykonujących pracę zdalną, a także dla pracodawców, którzy tę formę zatrudnienia oferują w swoim zakładzie pracy. Istotne są również zmiany dotyczące kar za przestępstwa skarbowe. Ich wysokość ma na celu przeciwdziałanie przestępstwom. Co więcej, duże zmiany obejmą osoby, które obowiązuje Kodeks etyki adwokackiej, choć nie wynikają one bezpośrednio z Kodeksu pracy.

Zobacz wideo Jakie są szanse na nowelizacje ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Praca zdalna. Kodeks pracy 2023 wprowadza duże zmiany

Jedna z najistotniejszych zmian w Kodeksie pracy 2023 dotyczy oficjalnego uwzględnienia pracy zdalnej w zapisach dokumentu. Nowelizacja ta była uchwalona przez Sejm 1 grudnia 2022, ale prace nad ustawą nie są zakończone i będą kontynuowane w styczniu 2023. Planowane zmiany będą dotyczyć m.in. zapewnienia pracownikowi niezbędnych materiałów i narzędzi oraz pokrycia kosztów związanych z ich użytkowaniem. Wprowadzone zostaną również regulacje dotyczące dokumentacji zasad pracy zdalnej obowiązujących w danym zakładzie pracy.

Kodeks wykroczeń 2023. Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

W 2023 obowiązywać będą znacznie wyższe kary za przestępstwa skarbowe. Jak można dowiedzieć się na oficjalnej stronie rządowej, wysokość grzywny w tym przypadku ustalana jest na podstawie minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że maksymalna kara za przestępstwo skarbowe w pierwszej połowie 2023 wyniesie nawet 33 503 040 zł, natomiast w drugiej połowie nawet aż 34 560 000 zł.

Kodeks etyki adwokackiej. Od 2023 zmiany obowiązują też radców prawnych

Jak informuje portal prawo.pl, uchwała Kodeksu Etyki Radców Prawnych została przyjęta 8 lipca 2022. Zgodnie z jej zapisami, od 1 stycznia 2023 radca prawny musi brać pod uwagę, czy współpraca np. z kancelariami odszkodowawczymi nie ogranicza jego niezależności i dbać o interes klienta. Co więcej, wprowadzona została definicja informowania o wykonywaniu zawodu, a radcy mają możliwość wykorzystywania przy tym komunikacji pochodzącej od podmiotu zewnętrznego w imieniu, na rzecz lub w swoim interesie.

Więcej o: