Emerytura 2023 po mężu się nie opłaca? Dzięki tej ustawie może wynosić nawet 150 proc. świadczenia

Świadczenie emerytalne po mężu przysługuje nie tylko kobietom, a wniosek o rentę rodzinną może być złożony przez więcej niż jedną osobę z rodziny. Choć w przeszłości nie zawsze opłacało się otrzymywać to świadczenie, istnieje spora szansa na zmiany we wdowiej emeryturze.

Strata bliskiej osoby jest ciężkim przeżyciem. Również dla małżeństw, które dzieliły wspólny budżet, może być to także trudny czas finansowy. Pomóc może emerytura po zmarłym małżonku, którą otrzymuje się po złożeniu odpowiedniego wniosku i spełnieniu warunków. Nie wszyscy decydują się na to świadczenie, ale przewidywane zmiany mogą wpłynąć na popularność renty rodzinnej.

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Renta rodzinna 2023. Ile wynosi? To zależy od liczby ubiegających się osób

Wdowia emerytura, inaczej nazywana rentą rodzinną, przysługuje nie tylko małżonkowi zmarłego, ale i innym jego najbliższym. Świadczenie przysługuje po śmierci bliskiej osoby i wynosi 85 procent emerytury, którą co miesiąc pobierał nieżyjący krewny, mąż lub żona. Najczęściej świadczenie potocznie nazywa się wdowią emeryturą, ponieważ procentowo to właśnie najwięcej kobiet o nie wnioskuje. Niestety, nie zawsze się to opłaca. Wnioskując, wdowa nie ma prawa do zachowania swojej renty. Gdy świadczeniobiorców jest więcej, dzielą się w następujący sposób:

  • dla dwóch osób - 90 procent świadczenia zmarłego, dzielone na pół,
  • dla trzech i więcej - 95 procent świadczenia zmarłego, dzielone równo między wszystkich uprawnionych.

Jak otrzymać rentę rodzinną? Należy spełnić te warunki

Aby pobierać świadczenie, współmałżonek zmarłej osoby musi spełniać co najmniej jeden z podanych warunków:

  • ukończenie 50 roku życia,
  • niezdolność do pracy w chwili śmierci małżonka,
  • niezdolność do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża lub zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do otrzymania renty,
  • wychowywanie dziecka poniżej 16. roku życia,
  • wychowywanie dziecka z niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji, uprawnionego do renty rodzinnej.

Niestety, od lat kontrowersje budzi fakt, że w przypadku pobierania świadczenia, świadczeniobiorca lub świadczeniobiorczyni muszą zrzec się swojej podstawowej emerytury. Biorąc pod uwagę fakt, że renta rodzinna nie wynosi 100 procent, wiele osób rezygnuje ze składania wniosku, ponieważ taka opcja się im nie opłaca.

Emerytura po mężu 2023. Projekt ustawy przewiduje zmiany. Czy będzie wypłacana podwójnie?

Niedawno Lewica zaproponowała projekt ustawy, który ma na celu rozwiązanie kontrowersji związanych z rentą rodziną. Propozycja zakłada możliwość ubiegania się o podwójną emeryturę dla najbliższych zmarłej osoby na dwa sposoby:

  • pozostawienie własnego świadczenia i powiększenie go o 50% świadczenia zmarłego,
  • pobieranie świadczenia męża lub żony w całości i powiększenie go o 50% swojego własnego świadczenia.

Podpisanie powyższej ustawy spowodowałoby znaczne zainteresowanie rentą, dzięki zwiększeniu jej opłacalności. Na ten moment pozostaje czekać, na dalszy rozwój działań w tym kierunku. 

Więcej o: