Do kiedy trzeba rozliczyć PIT? Termin 2023 jest dłuższy niż planowano! Obowiązuje tylko nielicznych

Do kiedy trzeba rozliczyć PIT 2023? Niektóre terminy już minęły, a jeden został znacznie wydłużony! Zmieniono zasady zeznań podatkowych, dlatego warto o tym pamiętać. Wyjaśniamy, do kiedy trzeba złożyć PIT-28 za 2022, komu przysługuje PIT-2 2023 i jak rozliczyć e-PIT. Pomoże ci w tym również kalkulator PIT.

Złożenie odpowiedniego rozliczenia podatkowego dotyczy każdego, kto uzyskał jakikolwiek przychód w ubiegłym roku. Do kiedy należy złożyć deklarację? Niektórzy mają więcej czasu! Są nowe przepisy dla części podatników. Jakie? Wyjaśniamy!

Zobacz wideo Zwrot podatku jest podejrzanie wysoki? Ekspert doradza czujność

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Do kiedy trzeba rozliczyć PIT za 2022 rok? Jest nowy termin dla PIT-28

Według najnowszych informacji termin końcowy składnia deklaracji został ujednolicony dla wszystkich podstawowych form opodatkowania. Dla PIT-11 upłynął on 31 stycznia 2023 roku. Co z innymi formami? Roczną deklarację PIT-28 składają podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu dla przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w 2022 roku. Zgodnie z informacjami na stronie pit.pl są to przychody uzyskane z: 

  • pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
  • sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu w ramach rolniczego handlu detalicznego

Osoby rozliczające się w ten sposób są zobowiązane do złożenia odpowiedniego zeznania podatkowego w terminie od 15 lutego do 2 maja 2023. Do tej pory PIT-28 i PIT-28S były składane do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, jednak termin został wydłużony ze względu na nowelizację przepisów związaną z Polskim Ładem

Twój e-PIT 2023 na stronie gov.pl. Co daje rozliczenie podatku online? 

Nowa usługa Twój e-PIT jest dostępna od 15 lutego 2023. Jeżeli masz taką możliwość, warto rozliczyć swój podatek online, gdyż przyśpiesza to jego zwrot. Zgodnie z informacjami na stronie podatki. gov.pl w przypadku rozliczenia drogą elektroniczną zwrot podatku następuje w ciągu 45 dni od złożenia deklaracji. Jeżeli dokument zostanie złożony bezpośrednio w placówce urzędu, to termin będzie wydłużony aż do 3 miesięcy

Aby rozliczyć podatek online, należy zarejestrować się na elektronicznej stronie Urzędu Skarbowego, za pomocą: 

  • Profilu zaufanego, e-dowodu i bankowości elektronicznej;
  • Aplikacji mObywatel;
  • Twoich danych podatkowych - pesel lub NIP i kwota przychodów.

Z wyliczeniem podatkowym pomoże ci urządzenie internetowe, jakim jest kalkulator podatkowy. Uwzględnia on wszelkie zmiany w PIT wprowadzone w drugim półroczu 2022 i pozwala obliczyć najkorzystniejszą formę rozliczeniową oraz podatek konieczny do zapłaty

Zeznanie podatkowe 2023. Dla kogo PIT-2 2023? Poszerzono grono uprawnionych  

Każdy pracodawca jest zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenia pracownika. Natomiast, jeśli pracownik lub zleceniobiorca złoży PIT-2, to umożliwi pracodawcy i zleceniodawcy pomniejszenie zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 3600 zł rocznie. Co to oznacza? Dzięki temu firma zatrudniająca ma możliwość do stosowania kwoty wolnej w zaliczkach.  Ten rodzaj rozliczenia należy złożyć przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia. Jak podaje portal infor.pl, prawo do składania formularza mają osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę o dzieło, menadżerowie na kontraktach, osoby odbywające praktykę absolwencką oraz staż uczniowski. Od 2023 PIT-2 osoby prowadzą działalność gospodarczą, także mogą złożyć oświadczenie u swojego pracodawcy. 

Więcej o: