Waloryzacja emerytur 2023 [tabela]. Rekordowo wysoki wskaźnik. Tyle wynoszą emerytury od 1 marca

Waloryzacja emerytur 2023 była wyjątkowo wysoka, co jest bezpośrednio związane z wysoką inflacją w roku poprzednim. Ile wyniósł wskaźnik waloryzacji 2023? Kogo dotyczy kwota gwarantowana? Wyjaśniamy zasady tegorocznej waloryzacji oraz ile wynosi w związku z tym najniższa emerytura 2023 netto.

Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzana jest przez ZUS corocznie. Wzrost świadczeń ma na celu zrekompensowanie seniorom wysokich cen w mijającym roku. W 2023 waloryzacja była rekordowo wysoka, o czym informowano na stronie rządowej. Ponadto zastosowano waloryzację kwotowo-procentową. Oznacza to, że większość seniorów mogła liczyć na gwarantowany wzrost świadczenia o 250 zł.

Zobacz wideo Wiek emerytalny należy obniżać, podwyższać, zostawić bez zmian?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Waloryzacja emerytur 2023. Ile wyniósł wskaźnik waloryzacji 2023 i kto otrzymał kwotę gwarantowaną?

W 2023 wskaźnik waloryzacji ostatecznie wyniósł aż 14,8%, przy czym jak zostało to już wspomniane powyżej, tegoroczna waloryzacja miała charakter kwotowo procentowy. Kwota gwarantowana przysługiwała wszystkim seniorom, którzy uzyskali prawo do świadczenia co najmniej równego najniższej emeryturze. Waloryzacja procentowa natomiast była stosowana w przypadku świadczeniobiorców, dla których ta forma podwyższenia była korzystniejsza. W praktyce dotyczy to świadczeń wyższych niż 1700 zł brutto.

Waloryzacja emerytur 2023 [tabela]. Ile wynosi minimalna emerytura 2023?

Od 1 marca 2023 najniższa emerytura wynosi 1588,44 zł brutto, czyli 1445 zł netto. Kwota ta wpływa bezpośrednio na inne świadczenia wypłacane w tej samej wysokości, do których należą:

  • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna oraz renta z tytułu częściowe niezdolności do pracy,
  • dodatki do emerytury, czyli 13. i 14. emerytura,
  • świadczenia i zasiłki przedemerytalne
  • okresowe emerytury kapitałowe,
  • emerytury pomostowe,
  • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Kwoty niektórych innych świadczeń, które zmienią się od 1 marca 2023 to:

  • 1191,33 zł — najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 1600,70 zł — świadczenie przedemerytalne,
  • 294,39 zł — dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie, dodatek kombatancki,
  • 2157,80 zł — kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Poniżej przedstawiamy również tabele dla wybranych kwot waloryzacji. Przy okazji przypominamy, że emerytury do 2500 zł brutto nie są opodatkowane dzięki wprowadzeniu PIT-0 dla seniora.

Tabela waloryzacji rent i emerytur 2023Tabela waloryzacji rent i emerytur 2023 Opracowanie własne

Tabela waloryzacji rent i emerytur 2023Tabela waloryzacji rent i emerytur 2023 Opracowanie własne

Więcej o: