Aż trzy grupy seniorów mogą liczyć na podwójną emeryturę. Trzeba jednak spełnić określone warunki

Podwójna emerytura jest przywilejem, z którego skorzystać mogą trzy grupy seniorów. Osoby, które spełniają określone wymogi, muszą jednak złożyć dodatkowy wniosek, ale nie zrobią tego w ZUS-ie. Wyjaśniamy, kto może ubiegać się o ten dodatkowy zastrzyk gotówki i do jakiego urzędu należy się udać.

Podwójna emerytura przysługuje seniorom, którzy należą do jednej z trzech grup osób, które: opłacały składki z KRUS i ZUS, były funkcjonariuszami służb mundurowych lub pracowały za granicą. Konkretne wymogi dla każdej z nich określają odrębne przepisy, a wnioski należy złożyć w różnych instytucjach.

Zobacz wideo Czy Katarzyna Dowbor utrzymałaby się z emerytury? "30 lat pracowałam w spółce państwowej"

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Dla kogo podwójna emerytura? Emerytura z KRUS i ZUS oraz podwójna emerytura dla mundurowych

Szczegółowe zasady przyznawania podwójnej emerytury z KRUS i ZUS zostały omówione w Odpowiedzi na interpelację nr 234. W ogólnym ujęciu prawo to przysługuje osobom urodzonym po 31 grudnia 1948, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny i posiadają 25-letni staż płacenia składek na ubezpieczenie rolnicze przy jednoczesnym odprowadzaniu składek ZUS. Jeśli warunek ten jest spełniony, wnioski o świadczenie należy złożyć osobno w obu urzędach.

Kwestia podwójnej emerytury dla mundurowych została natomiast ostatnio zmieniona nowelizacją z 2022. Nowe przepisy dotyczą osób, które zostały przyjęte do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 a przed 1 października 2003. Po odbyciu co najmniej 25 lat służby mogą one skorzystać z jednej z dwóch opcji:

  • pobierać jedno świadczenie, doliczając pracę cywilną do emerytury mundurowej;
  • pobierać podwójną emeryturę, czyli z systemu powszechnego i mundurową.

Wniosek o emeryturę dla mundurowych powinien być złożony w ZER MSWiA.

Podwójna emerytura 2023. Za pracę za granicą możesz dostać dodatkowe świadczenie

Jak dowiadujemy się na stronie ZUS-u, pobieranie świadczenia zagranicznego nie wpływa na prawo do polskiej emerytury. Jeżeli zatem spełniamy wymogi otrzymania świadczenia w obu krajach, możemy jak najbardziej pobierać podwójną emeryturę. Należy jednak zaznaczyć, że przepisy dotyczące świadczeń emerytalnych w poszczególnych krajach mogą być różne. Ponadto emerytura zagraniczna może zostać opodatkowana, choć Polska podpisała z wieloma państwami porozumienie znoszące dodatkowe opłaty. Co ważne, wniosek w tym przypadku należy złożyć w kraju, gdzie praca była wykonywana.

Więcej o: