Azbest: utylizacja musi odbyć się do końca 2032 roku. Najważniejsze informacje

Do końca 2032 roku z polskich domów muszą zniknąć wyroby zawierające azbest. Utylizacja tego rakotwórczego materiału nie jest wcale taka prosta. Sprawdzamy, jak wygląda sprawa likwidacji azbestowych odpadów.

Utylizacja azbestu: kto może jej dokonać?

Utylizacja azbestu musi zostać przeprowadzona przez wyspecjalizowaną firmę. Rządowy program zakłada, że wyroby zawierające azbest mają całkowicie zniknąć z powierzchni naszego kraju do końca 2032 roku. Szkodliwość azbestu znana jest już od dawna. W 1997 roku w Polsce zakazano wprowadzania na teren kraju wyrobów zawierających azbest, a także produkcji i sprzedaży takich wyrobów. Całkowity zakaz produkcji i obrotu wyrobami zawierającymi azbest we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje natomiast od 1 stycznia 2005 roku. Nic w tym dziwnego, badania wykazały, że włókna azbestu, przedostając się do organizmu ludzkiego wraz z wdychanym powietrzem, zagnieżdżają się w płucach i działają rakotwórczo. Wdychanie azbestu może prowadzić do groźnych chorób, zwłaszcza pylicy azbestowej i chorób opłucnej. Od roku 2009 w Polsce realizowany jest ministerialny Program Oczyszczania Kraju z Azbestu. Obowiązek usunięcia wyrobów azbestowych, użytych do wykończenia budynku, scedowany został na właścicieli nieruchomości. Nie można jednak tego robić własnoręcznie, należy skorzystać z usług specjalistycznej firmy. Samodzielne usuwanie wyrobów zawierających azbest zagraża zdrowiu, nie wolno ich również wyrzucać do lasu czy zakopywać w ziemi. Azbest musi zostać wywieziony na specjalnie przygotowane do tego składowiska.

Właściciel nieruchomości musi zgłosić zamiar usunięcia azbestu właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Utylizację azbestu powinna przeprowadzić koncesjonowana firma, która podczas demontażu elementów zawierających azbest będzie stosowała specjalne środki ostrożności, a zdemontowane płyty zapakuje w szczelne worki i wywiezie na składowisko przyjmujące azbest. Aby znaleźć odpowiednią firmę warto zgłosić się do wydziału ochrony środowiska starostwa powiatowego, który dysponuje listą przedsiębiorstw usuwających azbest. Po zakończeniu prac firma wystawi zaświadczenie potwierdzające legalność usunięcia azbestu oraz oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.

Zobacz wideo Co się dzieje z naszymi śmieciami? Gazeta.pl z wizytą w sortowni BYŚ

Wymiana eternitu: dofinansowanie

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wymiana eternitu. Dofinansowanie jest możliwe, można je uzyskać z gminy lub powiatu, a środki na ten cel pochodzić będą z rządowego programu, którego celem jest likwidacja azbestowych dachów w Polsce do końca 2032 roku. Na początek warto zapytać o dofinansowanie wymiany eternitu w urzędzie gminy. Jeśli tu nie jest aktualnie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie, warto udać się do starostwa powiatowego. Jeśli i tu nie będziemy mieli szczęścia, warto zasięgnąć informacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby ubiegać się o dofinansowanie wymiany eternitu właściciel nieruchomości musi wypełnić stosowny wniosek, dostępny w jednostce samorządowej, do której będzie on składany, a następnie postępować zgodnie z określonymi prawem procedurami. Dofinansowanie może wynieść zwykle od 60 do nawet 100 procent poniesionych kosztów wymiany eternitu. Należy jednak mieć świadomość, że środki na prace remontowo-budowlane trzeba wyłożyć z własnej kieszeni, a pieniądze z rządowego programu otrzyma się dopiero po zakończeniu prac i przedstawieniu dokumentów potwierdzających legalne usunięcie azbestu. Natomiast nowe pokrycie dachu i jego montaż leży już w gestii właściciela nieruchomości, tych kosztów nikt mu nie zwróci.

Wykonawca prac związanych z wymianą i utylizacją eternitu nie później niż na siedem dni przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do powiadomienia o tym gminnego inspektora pracy oraz inspektora sanitarnego. Z kolei właściciel nieruchomości zamiar usunięcia azbestu musi zgłosić właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zabezpieczy teren oraz oznaczy go tablicą informującą o wykonywaniu prac związanych z azbestem. Pracownicy muszą nosić specjalną odzież ochronną, zaś powierzchnie zawierające azbest powinny zostać nasączone preparatem wiążącym włókna (co zmniejszy pylenie). Płyty azbestowe, szczelnie zapakowane w folię polietylenową o odpowiedniej grubości, wywiezione zostaną na specjalistyczne składowisko śmieci. Teren po usunięciu eternitu musi zostać przez wykonawcę dokładnie oczyszczony, również z zapylenia. Wystawione po zakończeniu prac zaświadczenie, potwierdzające ich przeprowadzenie zgodnie z wymaganiami sanitarnymi i technicznymi, wraz z rachunkiem za usługę jest podstawą do ubiegania się o częściowy lub całkowity zwrot poniesionych kosztów.

Zobacz też: Gdzie wyrzucić płytę CD - poznaj zasady utylizacji oraz gotowe pomysły na recykling

Więcej o: