Więcej o:

chrześcijaństwo

Wypowiedzi na forum o:

chrześcijaństwo

 • Re: Barbarzyńców chrześcijaństwo.

  Chrześcijaństwo - "eine Metaphysik des Henkers", jak to ujął był Nietzsche.

 • Prawdziwe chrześcijaństwo

  Prawdziwe chrześcijaństwo to nie jest kościół rzymskokatolicki. W kościele tym dominuje fundamentalizm religijny, a ten jest sprzeczny z prawdziwym chrześcijaństwem. Prawdziwe chrześcijaństwo to miłość, a nie przemoc i skazywanie na cierpienie.

 • Stan chrześcijaństwa w Polsce

  Chrześcijaństwu w Polsce (a szczególnie katolicyzmowi) nie pomoże już chyba żadne 500+. Aktualnie Polsce za chrześcijan uznaje się 122 odrębnych kościołów, przy czym sam Kościół katolicki (charakteryzujący się 4 odmiennymi formami uprawiania tego kultu) w latach 2015 - 21018 zaliczył - jak wynika z

 • Re: Czy schyłek chrześcijaństwa?

  Chrześcijaństwa nie było. Bo chrześcijaństwo wymaga ewolucji. A wprowadzono zamiast tego zmianę patologiczną zwaną strategią błędnego koła. No I zaczęło się odtwarzanie wzorców rodem z poprzedniej epoki. Zatem to tylko neojudaizm. Ale analfabeci nie rozumieli w co wierzą. Wierzą, że Bóg posługuje

 • Re: Powinno się przyjrzeć całemu chrześcijaństwu

  oszol-lom-z-rm napisał: > Tu się z tobą zgodzę Warto w tej sprawie sięgnąć trochę głębiej oprócz powszechnej jednostronnej i fatalnej ewaluacji chrześcijaństwa, ponieważ takie podejście jest bardzo poważnym błędem logicznym. Takich przykładów można znaleźć wiele nawet w najnowszej historii. Np. w

 • Re: Barbarzyńców chrześcijaństwo.

  Bzdury kompletne. Chrześcijaństwo ze swojej istoty musi niszczyć i mażdżyć wszelką ideową konkurencję, bo jest ideologią religijną wręcz kosmicznie absurdalną nawet w porównaniu do absurdów wszelkich innych zabobonów religijnych. Przy wolnej, równej, choćby próbującej logiki debacie ze swoim

 • Re: Czy schyłek chrześcijaństwa?

  qwardian Re: Czy schyłek chrześcijaństwa? 05.05.23, 20:56 przyjedź do Posen i obejrz jak wygląda synagoga na Wronieckiej i co to zmierzch, reality check. ---------------------------------------------------------------------------------------- Obetnij sobie pejsy.

 • Re: Schyłek chrześcijaństwa?

  Muzułmanie mają nic do tego.Sami rodowici Europejczycy porzucają chrześcijaństwo.

 • Tragiczne skutki chrześcijaństwa

  Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa religia ta stała się obiektem ostrej krytyki ze strony filozofów greckich i rzymskich. Starożytni mędrcy ostrzegali ówczesny świat przed tą religią nazywając ją m.in. "zabobonem starych bab" i nauką "zgubną dla życie ludzkiego". Zrozumienie tego problemu

 • Podwórkowe chrześcijaństwo ireneo

  "Naśladujmy członków pierwszej gminy chrześcijańskiej, którzy mieli wszystko wspólne" (Nauczyciel Kościoła św. Bazyli Wielki - 330-379) "Chrystianizm najdawniejszych chrześcijan był w istocie tożsamy z socjalizmem" (teolog Overbeck) "Wyzbycie się wszelkiej własności stanowiło nieuchronny obowiązek