Gdzie wyrzucać leki? Zasady poprawnej utylizacji substancji niebezpiecznych

Robiąc porządki w domowej apteczce wiele osób zastanawia się, gdzie wyrzucać leki. Z reguły w domach mamy wiele niepotrzebnych medykamentów, a znaczna część z nich straciła przydatność do spożycia. Czy jednak wiemy, gdzie wyrzucać leki? Okazuje się, że nie do końca.

Gdzie wyrzucamy leki?

Na pytanie o to, gdzie wyrzucamy leki, odpowiedź jest krótka: nie do domowych pojemników na odpady. Skoro jednak leków nie można traktować tak, jak innych odpadów zmieszanych, to jak z nimi postąpić? Otóż leki należy wyrzucić do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników. Za odbiór i utylizację tego rodzaju odpadów odpowiedzialne są samorządy, a konkretniej zazwyczaj firmy, którym samorząd zlecił takie zadanie (najczęściej chodzi o firmę, która wygrała przetarg). Dlatego też z pytaniem o to, gdzie znajduje się punkt, w którym można oddać stare i niepotrzebne leki, bądź gdzie znajdują się pojemniki, do których takie medykamenty można wrzucić, najlepiej zwrócić się do urzędu gminy czy urzędu miasta właściwego dla naszego miejsca zamieszkania lub pobytu. Bardzo często takie punkty usytuowane są w niektórych aptekach, przychodniach czy szpitalach, niejednokrotnie zbiórką odpadów medycznych zajmują się też wyznaczone Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Stosowną informację powinniśmy uzyskać w urzędzie miasta lub gminy, bardzo często można ją też znaleźć na jego stronach internetowych. Pamiętajmy, że leki powinniśmy oddać do utylizacji w szczególności w następujących sytuacjach:

  • gdy upłynął ich termin ważności,
  • gdy są otwarte dłużej, niż dopuszczalny okres wskazany w ulotce,
  • gdy były źle przechowywane (np. w zbyt wysokiej temperaturze lub poddane działaniu promieni słonecznych),
  • gdy były używane bez zachowania zasad higieny.

Gdzie wyrzucać przeterminowane leki?

Niemal każdy z nas choć raz zastanawiał się, gdzie wyrzucać przeterminowane leki. Dlaczego nie można pozbyć się ich wraz z domowymi odpadami zmieszanymi? Leki, szczególnie przeterminowane, traktowane są jak odpady niebezpieczne. Wrzucone do domowych pojemników na odpady zmieszane stanowiłyby poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, mogłyby chociażby doprowadzić do skażenia wód gruntowych. Z tego samego względu syropów czy kropli nie należy wylewać do zlewu czy ubikacji. Oczyszczalnie ścieków nie są przystosowane do filtrowania tych substancji z domowych ścieków. Wszelkie leki, zarówno te na receptę, jak i popularne suplementy diety, zarówno przeterminowane, jak i te zwyczajnie nam niepotrzebne, należy wyrzucać do specjalnych pojemników. Pojemniki takie najczęściej znajdziemy w aptekach (choć nie wszystkich), przychodniach czy szpitalach, leki można przekazać także do działającego na terenie naszej gminy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (czyli PSZOK-u). Informację o tym, gdzie możemy pozostawić niepotrzebne lub przeterminowane leki powinniśmy bez problemu odnaleźć w sieci, np. na stronie urzędu gminy czy miasta. Pamiętajmy, że leki należy wyrzucać w bezpośrednim, oryginalnym opakowaniu, ale bez opakowań zewnętrznych i ulotek. Zatem tabletki wyrzucamy w blistrach lub pojemniczkach zbiorczych, maści i kremy w tubkach, syropy czy krople w buteleczkach, zaś aerozole w nieuszkodzonych puszkach. Daje to możliwość kontrolowanej i przemyślanej segregacji i utylizacji zawartych w lekach substancji. Do pojemników na leki nie wolno natomiast wrzucać strzykawek, ampułkostrzykawek, igieł, zużytych środków opatrunkowych czy termometrów rtęciowych.

Zobacz wideo Co się dzieje z naszymi śmieciami? Gazeta.pl z wizytą w sortowni BYŚ

Gdzie wyrzucać opakowania po lekach?

Zdecydowanie prostsza wydaje się odpowiedź na pytanie, gdzie wyrzucać opakowania po lekach. Opróżnione opakowania po lekach można umieścić w przydomowych pojemnikach do segregacji odpadów komunalnych. Papierowe pudełka i ulotki powinny trafić do pojemnika na papier. Butelki po kroplach, syropach czy kapsułkach należy wyrzucić do pojemnika na szkło. Plastikowe blistry oraz opakowania po aerozolach umieścimy w pojemnikach na tworzywa sztuczne i metale. Z blistrami jednakże należy postępować ostrożnie. Zazwyczaj wykonane są one z tworzywa sztucznego, bądź z materiałów łączonych (tworzywo i aluminium), toteż często zaleca się, by były one wrzucane do pojemników na odpady zmieszane. Warto jednak mieć świadomość, że jeśli w okolicy nie ma spalarni, to blistry te trafią na wysypisko, gdzie będą zalegać latami. Znacznie korzystniejsze z punktu widzenia środowiska wydaje się więc wrzucenie ich do pojemnika na tworzywa sztuczne i metal, gdyż dzięki temu będą mogły zostać przerobione na paliwa alternatywne. Pamiętajmy też, że zużyte strzykawki, igły czy ampułkostrzykawki, podobnie jak rozbity termometr rtęciowy, nie kwalifikują się ani do domowego pojemnika na odpady, ani do pojemnika na zużyte leki. Należy je oddać do PSZOK lub do punktu przyjmującego odpady medyczne, wskazanego przez lokalną stację sanitarno-epidemiologiczną.

Zobacz też: Gdzie wyrzucić filtr do wody? Jak często wymieniać wkład i czy jest on bezpieczny dla środowiska?

Więcej o: