Program Mama 4+. Dodatek do emerytury po urodzeniu dzieci. Spory zastrzyk gotówki nie tylko dla matek

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające to program rządowy utworzony w celu wsparcia dużych rodzin. Rodzice, którzy wychowali czwórkę dzieci, mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie. Komu przysługuje Mama 4+? Wyjaśniamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać dodatek do emerytury.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające to program rządowy wspomagający osoby, które niegdyś poświęciły się opiece nad dziećmi. Dodatek do emerytury ma rekompensować straty, jakie ponieśli w wyniku rezygnacji z pracy zarobkowej. Kto i w jaki sposób może ubiegać się o dodatkowe świadczenie? 

Zobacz wideo Grabowski: Państwo nie jest po to, żeby rozrzucać pieniądze po polu

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Program Mama plus. Na czym polega dodatek do emerytury? 

Od 1 marca 2019 roku można ubiegać się o dodatkowe pieniądze. Zgodnie z informacjami na stronie gov.pl rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest przeznaczone dla osób, które nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub porzuciły ją na rzecz wychowywania co najmniej czworga dzieci. Takie osoby często żyją bardzo skromnie na granicy. Program Mama plus ma zapewnić im odpowiednie środki do życia.

Komu przysługuje Mama 4 plus? Jest kilka warunków

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zazwyczaj w pierwszej kolejności obejmuje matki, jednak mają prawo ubiegać się o nie również ojcowie. Z programu możesz skorzystać, jeśli jesteś: 

  • matką, ukończyłaś 60 lat oraz urodziłaś i wychowałaś lub tylko wychowałaś co najmniej 4 dzieci,
  • ojcem, ukończyłeś 65 lat oraz wychowałeś co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Warunek wychowania dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, przysposobionych lub dzieci wziętych pod piekę w ramach pełnienia funkcji opiekuna zastępczego. Aby ubiegać się o dodatkowe pieniądze, należy mieszkać w Polsce od co najmniej 10 lat, mieć polskie obywatelstwo, obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz z prawem do stałego pobytu w Polsce. Jeśli jesteś cudzoziemcem, twój pobyt w kraju musi być zalegalizowany. 

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. W tym roku kwoty będą wyższe

Kwota dodatku w każdym przypadku jest inna. Jeżeli rodzic otrzymuje świadczenie, które jest niższe od minimalnej kwoty emerytury, to zostanie ono uzupełnione o tę różnicę. W 2023 roku najniższa emerytura wynosi 1588,44 zł brutto, w związku z tym osoba biorąca udział w programie Mama 4+ uzyska kwotę, która uzupełni jej emeryturę, tak aby pobierała miesięcznie kwotę zgodną z wysokością najniższego świadczenia w danym roku. 

Aby ubiegać się o dodatek, należy złożyć wniosek za pośrednictwem placówki ZUS. Do wniosku trzeba dołączyć numery PESEL dzieci, ich akty urodzenia, informacje o sytuacji osobistej, materialnej, rodzinnej i majątkowej oraz orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem. 

Więcej o: