Zmiany w Kodeksie pracy: Nawet 35 dni wolnych od pracy. Te osoby mogą liczyć na dłuższy urlop

Uchwalone przez Sejm zmiany w Kodeksie pracy sprawiły, że niektórzy będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowych dni wolnych. Kto może liczyć na dłuższy urlop w 2023? Nowe przepisy określają jasne warunki.

Zmiany w Kodeksie pracy 2023 wynikają z dostosowania przepisów do unijnych zasad związanych z work-life balance. W nowym roku pojawi się zapis o urlopie z tytułu siły wyższej, dłuższym urlopie macierzyńskim oraz opiekuńczym. Dzięki temu pewna grupa osób może liczyć na nawet 35 dni wolnych od pracy. Kto będzie mógł z nich skorzystać? Wyjaśniamy. 

Zobacz wideo Jakie są szanse na nowelizacje ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Nowelizacja Kodeksu pracy 2023. Urlop aż przez 35 dni  

Do tej pory urlop wypoczynkowy osób zatrudnionych na umowę o pracę wynosił pomiędzy 20, a 26 dni. Dzięki wprowadzonym zmianom pracownicy będą mogli skorzystać z dodatkowych dni wolnych, w tym urlopu z tytułu siły wyższej. Są to dodatkowe 2 dni, które może wykorzystać każdy pracownik z powodu nagłej choroby, wypadku, czy innych zdarzeń losowych. Warto zaznaczyć, iż w tych dniach osoba zatrudniona nie otrzyma pełnego wynagrodzenia, a zaledwie 50 proc. pensji.

Urlop rodzicielski  i urlop tacierzyński 2023. Teraz więcej możliwości

Po odniesieniu do dyrektywy work-life balance zwiększy się także liczba dni wolnych w przypadku urlopu rodzicielskiego - będzie to aż 41 tygodni, a w przypadku ciąży mnogiej 43. W Polsce od 2023 obowiązuje także zapis o urlopie opiekuńczym, w tym 2 dni na dziecko i pięć dni opieki ogólnej. Tego typu przerwy od pracy są bezpłatne i nie będą wliczane do urlopu wypoczynkowego. A co z urlopem tacierzyńskim? Rodzice dzieci, które nie skończyły ośmiu lat, mogą skorzystać z elastycznych godzin pracy.

Urlop opiekuńczy 2023 - jak uzyskać dodatkowe dni wolne? Podano konkretne terminy

Aby uzyskać urlop opiekuńczy na dziecko lub innego członka rodziny, należy złożyć odpowiedni wniosek w postaci pisemnej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed jego rozpoczęciem. Dokument powinien być wysłany lub doręczony bezpośrednio do pracodawcy. Co więcej, musi on zawierać dane osoby, nad którą będziemy sprawować opiekę, informacje na temat zdarzenia oraz stopień pokrewieństwa. W przypadku urlopu z tytułu tzw. siły wyższej również należy złożyć wniosek najpóźniej 1 dzień przed jego rozpoczęciem. Na nowych zasadach urlopowych z pewnością najbardziej mogą skorzystać rodziny

Więcej o: